Kinnisvara alused. Teine, täiendatud trükk E-raamat


Kinnisvara alused. Teine, täiendatud trükk - Madis Kaing pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Madis Kaing
ISBN: 9789949441877
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,67

SELGITUS:

Raamatu “Kinnisvara alused” teine täiendatud ja parandatud väljaanne on mõeldud Maaülikoolis õpetatavate kinnisvara ainete omandamiseks, nagu: “Sissejuhatus kinnisvara õpetusse” MI. 1726 ja “Kinnisvara üldkursus” MI. 0134. Seda õppevahendit saab kasutada ka teistes kõrgkoolides, kus õpetatakse kinnisvara põhitõdesid. Õppevahend on samuti sobilik kinnisvara kohta käivate teadmiste omandamiseks iseseisvalt või vastavatel kursustel. Raamat koosneb kaheteistkümnest peatükist, mis annavad ülevaate kinnisvara olemusest, registritest, olulistest kinnisvaraga seonduvatest õigusaktidest, kinnisvarast kui majanduslikust kategooriast, planeeringutest ja ehitusest, kinnisvara korrashoiuga seonduvast ja sellest, kuidas käib kinnisvara administreerimine nii riiklikul, kohaliku omavalitsuse kui ka erasektori tasandil. Raamat pakub teavet sellegi kohta, millistele erialadele kinnisvaras saab spetsialiseeruda ja mis selleks peab tegema. Õpiku koostamisel on kasutatud eelkõige Eestis ilmunud kirjandust ja kinnisvara puudutavaid õigusakte. Seaduste seis on fikseeritud jaanuariga 2011 ja rahaliselt väljendatavad suurused on esitatud eurodes.

...od, kinnisvara ja muud kuulutused. Kuuluta tasuta! Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused ... PDF KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1 12. veebruar 2020 ... . Vastu võetud 26.01.2017 nr 16. Määrus kehtestatakse riigivaraseaduse § 91 lõike 1 alusel.. 1. peatükk Üldsätted ja terminid § 1. Kinnisvara alused Madis Kaing Õppevahend Toimetanud Kairit Henno Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond 2., täiend. ja parand. tr. Tartu : Atlex, 2011 V ljaanne, mida praegu k es hoiate on V rdse kohtlemise seaduse k siraamatu teine t ien ... Kinnisvaraõiguse ABC. Uus ja täiendatud väljaanne (2018 ... ... ., täiend. ja parand. tr. Tartu : Atlex, 2011 V ljaanne, mida praegu k es hoiate on V rdse kohtlemise seaduse k siraamatu teine t iendatud tr kk. Esimene tr kk anti v lja 2010. aastal, olles sellisel kujul esimene taoline k siraamat v rdse kohtlemise seaduse kohta. Kahe aasta jooksul on Eesti ja Euroopa Liidu Psühholoogia alused 352-leheküljeline tavaformaadis ja kõvas köites õpik . Ilo 2003 ... Teine, täiendatud trükk. Kujundanud Maaja Kukerman. Kaane kujundanud Tiina Alver. Mõõdud 168 × 247 mm ISBN13: 9789985575161 ISBN: 9985575164. Veel samal teemal: ... Õpik on 2004. a ilmunud õppematerjali teine, täiendatud trükk. Õpiku koostamisel on eelkõige silmas peetud pärimisõiguse põhitõdede tutvustamist ja pärimisõiguse käsitlemist läbi seoste teiste tsiviilõiguse valdkondadega, osana terviklikust eraõiguse süsteemist. Pärimisõigus on tihedalt seotud Alates 1995. aastast on ilmunud103 õpikut. Sari ilmub koostöös Tartu Ülikooli Kirjastusega. 2010. a.2009. a. Kinnisvara alused. Teine trükk. Tartu: Atlex AS. 2. ARTIKKEL - kui kasutatud on ajalehe või ajakirja veebilehekülge, siis tuleb see kirjanduse nimekirja vormistada vastavalt Interneti-allika vormistamisele (vt punkt 4 allpool). a) üks autor Autor. Aasta. Artikli pealkiri. Ajalehe/ajakirjapealkiri. „Eesti keele käsiraamatu" 2000. aastal ilmunud teine, täiendatud trükk ütleb (lk 362), et vormilt mitmusliku, kuid sisult ainsusliku aluse korral on ... täiendatud trükk (2007, lk 450) peab ... Alused võivad lauses olla eri isikus. Teine, täiendatud trükk ANDRES TALVARI Tallinn 2006 . 2 Õppevahendi 2. trükk on mõeldud kasutamiseks eelkõige Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse erialal õppeaine "Ohtlikud ained" omandamiseks, kuid on kasutatav ka politsei-, piirivalve-, korrektsiooni- ja tolli ... (P. Christjanson "Polümeerteaduse alused"; P. Tint ... Kui kinnisvara hinna on määranud turg nõudluse ja pakkumise tulemusena, siis kinnisvara väärtus on seotud iga konkreetse indiviidiga. See tähendab, et väärtus sõltub kasutusotstarbest ja kättesaadavast informatsioonist. Sama kinnisvara väärtus võib erineda tulenevalt näiteks sellest, millist perspektiivi erinevad ALUSED MAAVÄE OHVITSERIDE JA STAABITÖÖ VÄLJAÕPPEJUHEND Teine parandatud ja täiendatud trükk. 2 EESSÕNA Käesolev kirjatöö on õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii maa-väeohvitseride ja staabiohvitseride koolitamisel kui ka iseseisva lugemi-sematerjalina. Kui seadused, määrustikud, eeskirjad ega püsitoimingud Tegemist on 2008. aastal ilmunud õpiku teise, oluliselt täiendatud ja kaasajastatud trükiga. Õpik on vastavuses turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse riiklike õppekavadega ning on eelkõige mõeldud nende valdkondade erialade õppijatele. Samuti on see praktiliseks abivahendiks nimetatud valdkondade töötajatele. Teine, täiendatud ......