Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus koos selgitustega E-raamat


Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus koos selgitustega -  pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789949217205
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,86

SELGITUS:

Seaduse paragrahvide selgitustena on võetud aluseks need seletuskirjad, mida kasutas parlament seaduseelnõu menetlemisel. Väljaanne ilmub sarjas Seletatud seadus.Seletatud seadus on raamatusari, milles seaduse paragrahvid ja nende paragrahvide selgitused (mis pärinevad selle seaduseelnõu parlamendimenetluse materjalidest) esitatakse kõrvuti lehekülgedel paralleeltekstidena. Kirjastuse eesmärk on viia ühiskonnas suuremat tähendust omavad seadused sellisel kujul iga asjasthuvitatuni, et kasutajasõbralikus ja ülevaatlikus vormis oleks võimalik tutvuda nende argumentide ja põhjendustega, mis olid seadusandjale ühe või teise sätte sõnastamise ja heakskiitmise aluseks.

...k VÕVS) jõustus ajendatuna majanduskriisi tagajärgedest aprillis 2011 ... Võlanõustaja aitab võlad ümber kujundada - Paberleht ... ... .VÕVSi vastuvõtmise eesmärk oli eelkõige hätta sattunud kodulaenuvõlgnike murekoorma leevendamine. Selleks, et võimaldada füüsilisest isikust võlgnikule makseraskuste ületamiseks lihtsam ja kiirem tee, nii et samas võlausaldajate huvid ei kannataks, kehtib Eestis alates 2011. aastast võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus. Selle seaduse lähteidee on sarnane juriidiliste isikute saneerimise p ... Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus - Riigi Teataja ... . Selle seaduse lähteidee on sarnane juriidiliste isikute saneerimise põhimõttega: 1. Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse vajalikkus ning olemus 1.1. Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse vajalikkus 1.1.1. Ülemaailmse majanduskriisi mõju võlgade ümberkujundamise seaduse loomisele 2000.aastate alguses hakkas majandus tõusma, mis tähendas seda, et inimeste sissetulekud Võlgade ümberkujundamine. 2011. aasta 5. aprillil jõustunud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus annab makseraskustes inimesele võimaluse taotleda enda võlgade ümberkujundamist. Inimene on makseraskustes, kui ta ei suuda või tõenäoliselt ei suuda täita oma kohustusi nende sissenõutavaks muutumise ajal. kohta (seoses võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) jõustumisega). VÕVS-i eelnõu seletuskirjas oli märgitud, et ebaselge on see, kuidas võlgnik saab ennast kaitsta täitemenetluses nn kohese sundtäitmisega pandilepingute puhul, kus pandipidaja võib tagatise Pankrotihaldur Ülli Adamsoni sõnul on saneerimisseaduse ja võlakaitse seaduse vahel paralleeli tõmbamine täiesti asjakohane. «Saneerimisseadus annab võimaluse ettevõttele majanduslike raskuste ületamiseks, Riigikogus menetletav võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus võimaldab sama füüsilisele isikule,» sõnas Adamson. kaudu - pikk ja kannatust nõudev tegevus. Pikem ja kannatust nõudev tegevus aga tekitab väga tõenäoliselt suurepärase tulemi2. 1 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu seletuskiri, lk 1, leitav Riigikogu veebilehelt: www.riigikogu.ee, täpne aadress: Kui varem oli kohtuotsusega mõistetud võla väljanõudmiseks aega 30 aastat, siis tänavu 5. aprillil jõustunud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus ning sellega koos muudetud tsiviilseadustiku üld-osa seadus annavad selleks aega vaid 10 aastat. Seega loome uue hagita kohtumenetluse liigi - võlgade ümberkujundamise menetluse. Kuid ka neile võlgnikele, kes on täiesti laostunud, on võlakaitse seadusest ja selle rakendussätetest kasu. Täna on pankrotimenetluses võlavabastuseks jäik tähtaeg, see tähendab 5 aastat käitumist nn korraliku võlgnikuna. ümberkujundamise, muu hulgas kohustuste vähendamise). Kes kannab võlgade ümberkujundamise menetluskulud? Võlgnik kannab võlgade ümberkujundamise menetluse kulud, sh riigilõivu (30 eurot) ja nõustaja määramise korral nõustaja tasu ja kulud. Võlausaldajate menetluskulud jäävad nende endi kanda. Eesti seaduste ametlike lühendite loend loetleb tähestikulises järjekorras Eesti kehtivate seaduste ametlikud lühendid Riigi Teataja järgi.. AdvS - Advokatuuriseadus; AMVS - Alaealise mõjutusvahendite seadus; APolS - Abipolitseiniku seadus; ArhS - Arhiiviseadus; AS - Alkoholiseadus; ATKEAS - Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus; ATS - Avaliku teenistuse seadus Kui varem oli kohtuotsusega mõistetud võla väljanõudmiseks aega 30 aastat, siis tänavu 5. aprillil jõustunud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus ning sellega koos ... 2) 2019. a lõpuks saneerimisseaduse ja võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse muudatused, mis lähtuvad mh direktiivis sätestatud nõuetest (II etapp). 1.1. Töö etapid ja nende kavandatud tulemused Töö teostatakse järgmisest etappides: a) Detailse tegevuskava koostamine ja tegevuskava kooskõlastamine Justiitsministeeriumiga ja...