Metafoorid, mille järgi me elame E-raamat


Metafoorid, mille järgi me elame - George Lakoff pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: George Lakoff
ISBN: 9789985587157
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,30

SELGITUS:

Revolutsioonilise „Metafoorid, mille järgi me elame“ mõju tänapäeva kognitiivsele keelekäsitusele on raske ülehinnata. Lakoff ja Johnson muutsid sellega põhjapanevalt senist arusaama metafoori olemusest, selle osast inimkeeles ja -meeles. Raamatu esmatrükk ilmus juba 1980. a, ometi viidatakse sellele metafooriaabitsale endiselt pea igas vastavasisulises uurimistöös.Metafoorid ei ole pelgalt keele ja kõnega seotud nähtus, vaid iseloomustavad inimesele omast maailmast arusaamise viisi mõistelisel tasandil. Inimesed mitte üksnes ei räägi, vaid ka mõtlevad ja toimivad metafoorselt. Raamatus paljastatakse mitmeid meie elu vaikimisi suunavaid metafoore, näidatakse nende seost inimeksistentsi füüsilise aluskogemusega ja kultuuriliste väärtushinnangutega.Metafooriteooria valguses seatakse kahtluse alla mõned valitsevad filosoofilised arusaamad tõest, tähendusest, mõistetest ja mõistmisest. Raamat on kirjutatud kergesti ligipääsetavas stiilis ja pakub huvi laiale lugejaskonnale.

...oop, mille käigus kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele, nõnda et põhikujutluse (nt noorus, päike) asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor (elukevad, sinitaeva silm - K ... Metafooride põhiomadused | Kognitiivne semantika ... . J. Peterson).. Ühe võimaliku arusaama järgi on metafoor varjatud võrdlus, kuid võrdluses (noorus ... Näited. Raamatus "Metafoorid, mille järgi me elame" (TLÜ Kirjastus; Tallinn; 2011) nimetavad Lakoff ja Johnson järgmisi näiteid: "mõistemetafoor", "suunametafoor" ja "olemismetafoor".Mõistemetafoor (ühtlasi ka "liigendusmetafoor") Sellel juhul rakendab keelekasutaja ühest mõistest rääkimisel teise mõiste juurde kuuluvat sõnavara. Metafoorid kujundavad meie elu ja neid kasutatakse ideoloogilistel eesmärk ... Metafoorid, mille järgi me elame - Vanaraamat ... .Mõistemetafoor (ühtlasi ka "liigendusmetafoor") Sellel juhul rakendab keelekasutaja ühest mõistest rääkimisel teise mõiste juurde kuuluvat sõnavara. Metafoorid kujundavad meie elu ja neid kasutatakse ideoloogilistel eesmärkidel. Teistsugused metafoorid avaksiduusi mõtte- ja ühtlasi ka tegutsemisvõimalusi. George Lakoff, Mark Johnson, Metafoorid, mille järgi me elame. Tõlkinud Eve Vainik, toimetanud Heete Sahkai. Mihhail Lotmani eessõna Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2011. 318 lk. Kuigi selle tõlke kohta on Sirbis juba arvamust ... Revolutsioonilise «Metafoorid, mille järgi me elame» mõju tänapäeva kognitiivsele keelekäsitusele on raske ülehinnata. Lakoff ja Johnson muutsid sellega põhjapanevalt senist arusaama metafoori olemusest, selle osast inimkeeles ja -meeles. Raamatu esmatrükk ilmus juba 1980. aastal, ometi viidatakse sellele metafooriaabitsale endiselt ... Metafoorid ja elu. Lakoff, George; Johnson, Mark. Metafoorid, mille järgi me elame. (7−24).. Tallinna Ülikooli Kirjastus. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto Mihhail Lotman (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ... OLULINE LUGEMINE: G. Lakoff, M. Johnson „Metafoorid, mille järgi me elame" lk 35-73. SOOVITUSLIK LISALUGEMINE: H. Metslang "Metafooridest grammatikas". Keele kannul. Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks. Koostanud ja toimetanud R. Kasik. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 17. Tartu 2001. Lk 222-231. Ühtedena esimestest juhtisid sellele (väga edukalt) tähelepanu keeleteadlane G. Lakoff ja psühholoog M. Johnson oma raamatus „Metaphors We Live by" (1980) (ek „Metafoorid, mille järgi me elame", Tlk Ene Vainik 2011). Heete Sahkai is the author of Comment on meurt (3.94 avg rating, 216 ratings, 23 reviews, published 1883), Jutustused (Loomingu Raamatukogu. #3-4/2017 (3... Home My Books Mark Johnsoniga raamatu „Metaphors We Live by" (ek „Metafoorid, mille järgi me elame", tlk Ene Vainik, ), kus käsitletakse kognitiivset metafooriteooriat Lakoffi ja Johnsoni (2011: 35-) järgi on metafoorid inimese igapäevaelu lahutamatu osa Metafooridele on rajatud ka inimeste mõtlemist ja tegutsemist suunav We Live By" („Metafoorid, mille järgi me elame"). L isaks sellele kasutab töö autor muid eesti- ja venekeelseid allikaid: teadusartikleid ja üliõpilastetööd. Käesolev bakalaureusetöö jaguneb kaheks osaks. Esimeses peatükis keskendutakse George Lakoffi ja Mark Johnsoni rajatud mõistemetafoori teooriale ning seletatakse «Poliitikahuviliste kooli» kolmandaks teemaks valisime metafoori. Semiootikas ja keeleteaduses mõeldakse metafoori all tavaliselt mingi nähtuse või asja omaduste ülekandmist (metaphora, kr k «ülekanne») mõnele teisele asjale või nähtusele. Keeles on metafoorid nii loomulikud, et jäävad sageli kasutajatele märkamata. Ometi on metafooril oluline roll mängida selles, kuidas me ... raamatut „Metafoorid, mille järgi me elame". Toon välja erinevaid metafooriliike, mis ilmestavad metafooride t...