Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppena E-raamat


Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppena - Diana Joassone pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Diana Joassone
ISBN: 9789949441952
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,24

SELGITUS:

Uute riiklike õppekavade rakendamisel aastatel 2010–2013 vajab õpetaja uusi õppematerjale lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) eesmärkide realiseerimiseks. Video ja televisioon võimaldavad tuua reaalse maailma õppeprotsessi. Televisioon veebikeskkonnas on aga keele- ja ainetunnis lisaväärtuseks. Lõiming läbivate teemadega pakub suurepärase võimaluse video ja televisooni vahendusel muuta keele-ja aineõpetus tegeliku elu vajadustest lähtuvaks s.t. tutvustada olukordi, millega inimene ühiskonnas toimides kokku puutub ja millega hakkamasaamiseks tuleb õpilasi ette valmistada.Raamatus antakse ülevaade videomaterjalidest, telesaadetest ja televisoonist veebikeskkonnas, tutvustatakse viit metoodilist põhivõtet videote ja telesaadete vaatamiseks. Raamatus tuleb juttu ka vaatamiseelsetest,-aegsetest ja -järgsetest ülesannetest/tegevustest. Töölehed on abiks läbivate teemade rakendamiseks videote ja telesaadete vahendusel mitte ainult keele- ja kirjanduse tundides, vaid ka integreerituna ainetundidesse ja erinevate valdkonnapädevuste arendamiseks.

....07.-29.07.2017 Ly Leedu ja Ruta Bergman Osalesime juuli viimasel nädalal Firenzes Europass Teacher Academy kursusel CLIL in Practice ... Logoserv Koolitus ... . CLIL on lõimitud aine- ja keeleõpe e LAK-õpe, mille populaarsus ka Eestis järjest tõuseb. Kuidas seda paremini kasutada täiskasvanute keelekursustel, seda läksimegi Erasmus+ stipendiumiga Itaaliasse õppima. Ülevaatlik, praktiline ja loov kursus ideedeks, nõuanneteks, tähelepanekuteks eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse õpetamisel 1.-4.klassis.Toimuvad töörühmad klasside kaupa, esinevad õppekirjanduse ja metoodiliste materjalide autorid. ... Montessori- ja wal ... AHTME GÜMNAASIUMI EESTI KEELE KATEEDER: detsember 2011 ... .-4.klassis.Toimuvad töörühmad klasside kaupa, esinevad õppekirjanduse ja metoodiliste materjalide autorid. ... Montessori- ja waldorfpedagoogika, avastus - ja õuesõpe), video ja televisioon lõimitud ... Keskkonnakeemia, I osa 20.-22.03 ja II osa 5.-6.04.2014, vene keeles Keskkonnakeemia, I osa 1.-2.03 ja II osa 17.-19.03.2014, eesti keeles Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana, 05.10-02.11.2013 eesti keeles video ja televisioon lÕimitud keele- ja aineÕppe toetajana. autor diana joassoone, ene peterson. alates 24h. 6.79 € 19.80 ... Diana Joassoone ja Ene Peterson, raamatu "Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana" (2011) autorid, kirjutavad selle sissejuhatuses: "Uute riiklike õppekavade rakendamisel aastatel 2010-2013 vajab õpetaja uusi õppematerjale lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) eesmärkide realiseerimiseks. Video ja televisioon võimaldavad ... Veebikäsiraamat käsitleb täheortograafiat, algustäheortograafiat, kokku- ja lahkukirjutamist, lühendamist, arvukirjutust, kirjavahemärke ja vormistust. Reeglite kõrval annab käsiraamat uudsena ka taustainfot, kirjeldades võimaluse korral konkreetse reegli kujunemise lugu ja diskussiooni selle ümber, praktilisi probleeme reegli järgimisel ja nõuandeid. Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana Atlex 2011 Loe lähemalt... Svetlana Ganina ja Henn Voolaid Füüsika ülesannete kogumik Atlex 2011 Loe lähemalt... Eesti spordi aastaraamat 2010 Atlex 2011 ... Keelenõuanne soovitab 5 Ortograafia Maire Raadik, Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutus Maire Raadik, mitte-sõna kokku- ja lahkukirjutus Maire Raadik, Kas algustäht oleneb asutusest? Sirje Mäearu, Ravimid ja toimeained Sirje Mäearu, Kas Ebola või ebola? Argo Mund, Vahemärginõuandeid Tiina Leemets, Sidekriips liitsõnaosa asemel Morfoloogia Sirje Mäearu, Maire Raadik, Kas vaeb või vaagib? Eesmärk: Projekti eesmärk on koolitada õpetajaid lõimitud aine- ja keeleõppe valdkonnas, avada selle tagamaid, rääkida vajalikkusest ja eelistest. Anda õpetajatele kindlustunnet, tulemaks toime lõimitud aine- ja keeleõppe kasutusele võtuga kaasnevates raskustes.Sihtrühm: 60 kutseõppeasutuste üldoskuste ainete ja eesti keele kui teise keele õpetajatKestvus: mai - november 2010 Lõimitud aine- ja keeleõpe lasteaias. 19. aprillil kogunes Õnneterakeste rühm Kullaterakeste rühmale külla. Vaadati etendust "Piibelehe-neitsi". Kullaterakeste rühm on sõnu harjutanud juba veebruari kuust alates ja lauludki on keelekümblusrühma lapsed eesti keeles korralikult selgeks saanud. 2. Väike algebraraamat; Regina Reinup (Ilmumisaeg: 2019, Pehme köide, , Kirjastus: Maurus kirjastus, ISBN-13: 9789949641161) Algebra on matemaatika osa, mis aritmeetika reegleid üldistades uurib tehteid ja nende omadusi. Lõimitud keele- ja aineõppenädal Jõhvi vene põhikoolis 29. märts 2016 Viktor Predbannikov Jõhvi vene põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja - Kommenteeri artiklit. Märtsis toimus Jõhvi vene põhikoolis lõimitud keele- ja aineõppe metoodiline nädal. Kooli pedagoogid jagasid kogemusi oma aine õpetamisest eesti keeles. Valikkursus "Kirjandus ja film" gümnaasiumi riiklikus õppekavas (määrus 2011) 16 filmi gümnaasiumi riiklikus õppekavas (kollektsiooni l...