Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud E-raamat


Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud -  pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985745854
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,9

SELGITUS:

Raamat käsitleb Eesti maakondade rahvastiku arengut statistilises võtmes, materjal on esitatud pigem matemaatiku-statistiku kui demograafi vaatenurgast. Kirjeldatakse pilti, mis avaneb maakondade rahvastikust 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmeid uurides. Raamat jaguneb sisuliselt kahte ossa: esimeses võrreldakse rahvastiku olukorda maakondades ja suuremates linnades ning kirjeldatakse ühiseid suundumusi, teine osa vaatab rahvastikku maakonniti, sisse tuuakse linna ja valla tasand. Kõiki maakondi käsitletakse ühesuguse mustri alusel. Väljaannet võib käsitleda jätkuna Ene-Margit Tiidu raamatule „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud“, kus Eesti rahvastikku vaadeldi tervikuna, piirkondliku arengu eripäradele olulist tähelepanu pööramata. Ülevaate saab maakondade rahvaarvust, rahvastiku soo-vanuskoosseisust ja paiknemisest. Rahvastikku kirjeldatakse ka rahvuse ja teiste identiteeditunnuste abil, samuti saab ülevaate rahvastiku haridusest ja terviseseisundist, töö- ja pereelust ning eluruumidest ja elamistingimustest.

...u paiknemine 6 2. rahvastiku soo- ja vanuskoosseis 9 3 ... PDF EESTI MAAKONDADE RAHVASTIK HINNATUD JA LOENDATUD Mihkel ... ... . rahvus ja teised identiteeditunnused 13 4. haridus jatervis 21 ... eesti maakondade rahvastik . Ettekanne kogumiku "Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud" esitluselt 03.12.2014. Kogumik võtab ühtede kaante vahel kokku viimase rahvaloenduse tulemused ja p… 6 Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud, Eesti Statistikaamet 2015. Ida-Virumaa lk 105 ja Lääne-Virumaa lk 200. 7 Ida-Viru Maavalitsus. Ida-Virumaa sotsiaalmajandus ... ETIS - Eesti rahvastik Hinnatud ja loendatud ... . 7 Ida-Viru Maavalitsus. Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslik analüüs. Jõhvi 2011, lk 3. Eesti Vabariik on riik Põhja-Euroopas.Eesti piirneb põhjas üle Soome lahe Soomega, läänes üle Läänemere Rootsiga, lõunas Lätiga ning idas Venemaaga.. Eesti pindala on tänapäeval 45 339 ruutkilomeetrit, teise maailmasõja eel oli see praegusest suurem. Kaugemas ajaloos oli nüüdne Eesti territoorium osa Liivimaa territooriumist ning kuulus osaliselt või täielikult Saksa, Rootsi ... Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki. Eesti rahvastik Viis p천lvkonda ja k체mme loendust. Ene-Margit Tiit. Tallinn 2011 Tweet. Statistikaamet on avaldanud kogumikku „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud", mis võtab kokku viimase rahvaloenduse tulemused ja pakub sellele lisaks ülevaadet rahvastikust ajas ja ruumis, esitades nii mineviku- kui ka tulevikuvaateid, samuti võrdlusi teiste Euroopa riikidega.Kogumiku autoriks on professor Ene-Margit Tiit. ... Eesti Vabariik Põhiseadus Vabariigi President Vabariigi valitsus Riigikogu Seadusandlus Rahandus ja riigieelarve Välissuhted ja välislepingud Riigikaitse Kohus Õiguskantsler Riigikontroll Kodanikupäev Inimõigused Eriolukord Abi ja info eriolukorras Abiks ettevõtjale eriolukorras ... Statistikaamet esitles eile raamatut «Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud», mille autor, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit analüüsib rahvaloenduse ja teiste uuringute andmetele tuginedes eesti rahva tulevikku. Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. prof Ene-Margit Tiidu raamat: "Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust". Eesti Vabariik : Maa. Rahvas. ... kuidas jõuti omariikluseni ja loodi Eesti Vabariik jpt. teemad) TEA Kirjastus, 2015. Eesti statistika aastaraamat 2014 (Statistikaamet, 2014) Eesti maakondade rahvastik : hinnatud ja loendatud (Statistikaamet, 2015) Meie fantastiline Maa : [vulkaanid, kivistised, vihmametsad, ilm, polaarmaad, ... Eesti rahvastik on jaotatud põlisrahvastikuks ja välispäritolu rahvastikuks järgmiselt: - põlisrahvastik - Eestis alaliselt elavad inimesed, kelle vähemalt üks vanematest ja vähemalt üks vanavanematest on sündinud Eestis; - välispäritolu rahvastik - Eestis alaliselt elavad inimesed, kes ei kuulu põlisrahvastiku hulka. 1. I 2003 elas Eestis 1 356 045 inimest, mis on 2000. aasta rahvaloendusega võrreldes 14 007 inimest vähem. Vähenemise on põhjustanud negatiivne loomulik iive, rännet ei ole pärast loendust arvestatud.. 1. I 2003 elas linnades 914 663 (67,5%) ja valdades 441 382 (32,5%) inimest. 2000-02 oli sündimus 9,3-9,6‰, suremus 13,4-13,6‰. RV022: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA MAAKONNA JÄRGI, 1. JAANUAR: Mõisted ja metoodika Märkused Üldinfo Vali muutujast soovitud ... (1596 rida ja 23 veergu) Kogu tabeli salvestamine. Andmeesituseks ekraanil tuleb valida vähem kui 3000 rida ja 100 veergu. Eesti rahvastik sünnikoha järgi. Rände tõttu on Eesti rahvastikule iseloomulik suur välissündinute osatähtsus. Alaliste elanike sünnikoha andmeid küsiti 1989. aasta loendusel. Eestis elas siis 406 628 inimest (ehk 26,0% kogurahvastikust), kes olid sündinud väljaspool Eestit ja keda võiks lugeda esimese põlvkonna immigrantideks. Statistikaamet on avaldanud kogumikku „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud" , mis võtab kokku viimase rahvaloenduse tulemused ja pakub sellele lisaks ülevaadet rahvastikust ajas ja ruumis, esitades nii mineviku- kui ka tulevikuvaateid, samuti võrdlusi teiste Euroopa riikidega. ja tegevusprintsiipidest 15. Eesti elamualasest regulatsioonist, sealhulgas ka korteriomaniku ... 9 Tiit, E-M., Servinski, M. Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud. Eesti Statistika 2015, lk 53 10 Eesti Statistika. Eluruumid Eestis rahvaloenduste andmetel, lk 3....