Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel E-raamat


Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel - Hille-Made Varul pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Hille-Made Varul
ISBN: 4741230012383
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,19

SELGITUS:

Kogumik on mõeldud kasutamiseks kitsa ja laia matemaatika riigieksamiks valmistumisel. Kogumiku ülesanded on jaotatud 24 suuremaks alateemaks. Iga ülesanne sisaldab kaks alaülesannet, mis on enam-vähem võrdse raskusastmega ja sobivad kasutamiseks paralleelvariantidena. Tärniga märgitud ülesannete lahendamine eeldab matemaatika laia kursuse läbimist (vastavalt 2011. a gümnaasiumi riiklikule õppekavale). Ilma tärnita ülesanded on lahendatavad matemaatika kitsa kursuse ainekava baasil ja sobivad lahendamiseks nii kitsa kui ka laia matemaatika eksami tegijatele.Ülesannete kogule on lisatud vastused.

..., E. Jõgi, E. Mitt "Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile" Vastutav õppetool Reaal- ja loodusainete õppetool Kursuse väljund Ettevalmistus riigieksamiks ja olümpiaadiks Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020 ... PDF Lai matemaatika. Ettevalmistus riigieksamiks. 12. klass ... . Hind: 6,60 € Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2020 ... Selles raamatus ei ole nn raskeid ülesandeid, mida võib leida igast ülesannetekogust. ... Matemaatika TR gümnaasiumi lõpetajale II osa. Pehme köide, värviline, A4, 139 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2016 ... Käesolev kogumik on mõeldud gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel.Kogumiku ülesanded on jaotatud 23 suuremaks alateemaks ... Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks ... ... . Pehme köide, värviline, A4, 139 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2016 ... Käesolev kogumik on mõeldud gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel.Kogumiku ülesanded on jaotatud 23 suuremaks alateemaks. Iga ülesanne sisaldab kaks alaülesannet, mis on võrdse raskusastmega ja sobivad kasutamiseks paralleelvariantidena.Tärniga märgitud ülesanded on mõeldud eeskätt reaalharu jaoks. paremini matemaatika riigieksamiks ette valmistuda, kui pakutakse matemaatika valikkursusi. Õpilaste seas läbiviidud küsitluse tulemustest selgus, et 46% saavad matemaatika valikkursusi valida ning 31%-l seda võimalust ei ole. MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2010. Eksami eesmärk. Matemaatika riigieksami peamisteks eesmärkideks on:. teada saada, kui struktureeritud ja korrastatud on gümnaasiumilõpetaja. matemaatikaalased teadmised;. selgitada välja, kui hästi suudab õpilane õpitut rakendada näiteks lahendada. mitterutiinseid ülesandeid ;. teada saada, milline on gümnaasiumilõpetajate matemaatikaalane ettevalmistus.... Matemaatika riigieksami ülesandeid 2009-2010 - ainult ülesanded (eesti keeles) Matemaatika riigieksami ülesandeid 2009-2010 (vene keeles) - ainult ülesanded; 2008/2009 õ.a matemaatika riigieksami I variant - ainult ülesanded (eesti keeles) 2008/2009 õ.a matemaatika riigieksami I variant - ainult ülesanded (vene keeles) Käesolev kogumik on mõeldud eeskätt matemaatika kitsa või laia kursuse riigieksamiks valmistu-vatele abiturientidele ja teistele, kes soovivad mingil põhjusel seda eksamit sooritada. Usume, et ka matemaatikaõpetajad leiavad siit ideid oma õpilaste paremaks ettevalmistamiseks. Kogumik on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel. Kogumiku ülesanded on jagatud 23 suuremaks alateemaks. Iga ülesanne sisaldab kaks ülesannet, mis autorite arvates on võrdse raskusastmega ja sobivad kasutamiseks paralleelvariantidena. Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Puhta matemaatika instituut, matemaatika didaktika dotsent (1,00) 01.09.2001-31.08.2006 1986-2006 Ruutvõrrandi abil lahenduvaid ülesandeid Ülesannete lahendused pärinevad õpikust "Matemaatika IX klassile"(koost. Tõnu Tõnso ,Tln., 1998), lk-74-78 (ül.269-391) ja kogumikust "Matemaatika kirjaliku eksami ülesanded IX klassile"* (koost. Enn Nurk ja Valvo Paat, Tln., 1996). * ülesanded tähistatud E-tähega. Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid. Teemad. Aritmeetika, protsendid. Tehted astmete ja juurtega. Algebraliste avaldiste lihtsustamine. Võrrandid ... Täienduseks gümnaasiumikursusele ja abiks riigieksamiteks valmistumisel. Ülesannete kogu on mõeldud ennekõike neile, kes valmistuvad matemaatika riigieksamiks. Kogumik sisaldab Tartu Ülikooli sisseastumiseksamitel aastail 1989-1996 kasutatud ja kasutamiseks planeeritud ülesandeid koos vastustega. Ülesanded on grupeeritud teemade järgi. Õppevahend on mõeldud 12. klassi lõpetajale, kes sooritab 2020. a kevadel matemaatika riigieksami. Umbes 100-leheküljeline süstematiseeritud harjutustekogu eksamieelseks kordamiseks on suurepäraseks alternatiiviks teistele lõpueksamibrošüüridele. Selles raamatus ei ole nn raskeid ülesandeid, mida võib leida igast ülesannetekogust. Vabandame, on tekkinud viga. Otsitud lehekülge ei leitud. Soovitame teil proovida järgmisi võtteid: Mine tagasi eelmisele leheküljele.; Kasuta otsinguriba lehe üleservas või täpsemat otsingut lehe allservas. Gümnaasiumi riigieksamiks, kõrgkooli astumiseks Põhikooli lõpetamiseks, gümnaasiumikatseteks ... Matemaatika (5.-12. kl) ... Lisaks on vajalik kirjutusvahend ja vihik, kuhu ülesandeid lahendada. ... Gümnaasiumi riiklik õppekava. Vastu võetud 06.01.2011 nr 2. Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 15 lõike 2 alusel. 1. peatükk Üldsätted § 1. Määruse reguleerimisala ja ülesehitus (1) Gümnaasiumi riiklik õppekava kehtestab riigi üldkeskhariduse (edaspidi gümnaasiumiharidus) standardi....