Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale 6. Muudatusega trükk E-raamat


Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale 6. Muudatusega trükk - Ellen Uuspõld pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015/2020
KIRJUTAJA: Ellen Uuspõld
ISBN: 9789949329021
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,87

SELGITUS:

Käesolev õppevahend on mõeldud eelkõige eesti filoloogidele kasutamiseks aines „Käsikirja toimetamine ja korrektuur“, kuid sobib teabeallikaks ka muile korrektuurihuvilistele. Eesmärk on pakkuda algaja keeletoimetaja koolituses vajaminevat. Õppevahend sisaldab harjutusmaterjalina mitmesuguste vigadega lauseid, mis pärinevad peamiselt trükiväljaannetest, eriti perioodikast, vähemal määral redigeeritavatest käsikirjadest. Materjal on temaatiliselt liigendatud, lisaks õigekeelsusteemadele on peatutud ka loogikavigadel, võõrmõjudel ja stiilikonarustel. Iga teema käsitlus koosneb kommenteerivast osast ja teemakohasest harjutusmaterjalist. Tähelepanu on keskendatud nendele keeleküsimustele, mille puhul sageli eksitakse. On näidatud parandamisvõimalusi, peamiselt lauseehituse, stiili ja loogikavigade osas. Lisana on raamatu lõpul ülevaade korrektuurimärkidest ja trükivigane tekst nende harjutamiseks.

...les järjekorras ( koer Anul on ). NÃ UANDEID TOIMETAJALE - koduleht ... NÃ UANDEID TOIMETAJALE - koduleht.net engine ... .net engine 6. Mitmekultuuriline klass, Aune Valk 138 Sissejuhatus 138 Kultuuriline kuuluvus ja identiteet 138. ... 6 Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes ... harjutusi kuulamiseks 230 8.2. Teine kooliaste: eesti keel ja kirjandus 231 malik töötervishoiu ja tööohutuse olukorra jälgimise, kavandamise ja korraldamise-ga. Alustada tuleb töökeskkonna riskianalüüsist, mille käigus hinn ... Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale 6 ... ... . Alustada tuleb töökeskkonna riskianalüüsist, mille käigus hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades töötaja ealisi ja soolisi iseärasusi, ning töökohtade ja töövahendite kasutamise ning töökorraldusega seotud riske. Normitud kirjakeelde ja sõnaraamatutesse leidis tee ka suur osa keeleuuendajate ettepanekutest. Normitud kirjakeel ei ole midagi jäika ega muutumatut, mis takistaks keele rikastamist ja arenemist. Me ei saa kunagi öelda, et eesti keel on valmis, et ta on piisavalt viimistletud ja lihvitud nagu hea tööriist ja sellisena alatiseks ... Kujundaja ja küljendaja: Egon Erkmann Trükk: Major Trükiagentuur ISBN 978-9949-21-237-8. 3 Minu õpetaja Tom Rüütel Septembri hommikul ta avasüli võtab vastu, uue koolijütsi oma suurde perre. Noomib: „Ära torma, vaid rahus astu!" ... Uuspõld, E. (2002 ja hilisemad trükid). Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale. Tartu Ülikooli eesti keele õppetool. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. Rühma- ja paaristöö ühiskonnaprotsesside ja tekstiteadmiste taustal. Koost M. Kadakas, toim K. Kalamees. Emakeele ja kirjanduse õpetamisest koolis. Abiks õpetajale. Tallinn: REKK, Argo kirjastus, lk 54-64. Kerge, K. 2005b. Viga ja loovus tekstis. Sõnaloome ja loov sõnakasutus ajakirjanduslikus essees. Toim R. Kasik. Tekstid ja taustad IV. Uuspõld, E. (2002 ja hilisemad trükid). Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale. Tartu Ülikooli eesti keele õppetool. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. Harjutusi ja ülesandeid ratsionaal­arvudega arvutamiseks Selle õpiku kasutamiseks on vaja kehtivat paketi „Erakasutaja kasutuslitsents õpikeskkonnas Opiq" , „Õpetaja" või „Õpilane 2019/20" litsentsi. Selle harjutustiku eesmärgiks on korrata ja kinnistada käänete kasutamist ning arendada kuuldu mõistmist. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 4-6 tundi. The exercises are meant for the learners of Estonian who are absolute beginners (0 - A1.2). Käesolev kogumik sisaldab sõnamoodustus- ja sõnakasutusoskusi arendavaid harjutusi ning on mõeldud eelkõige Eesti kõrgkoolide eesti keele (võõrkeelena) eriala üliõpilastele, aga sobib kasutamiseks ka ... Pidime seinad värvima ja laed valgeks tegema_____ . 6. Lapsed läksid mäele kelguga sõitma._____. 7. Nimetatud harjutusi on võimalik muuta keerulisemaks, kui pingi ülestõstjad 1) kord tõstavad üht pingi otsa üles ja teised langetavad teist otsa alla; 2) liiguvad pingiga neli sammu edasi ja neli tagasi, paremale ja vasakule; 3) sooritavad pingiga pöördeid. Erinevaid harjutusi sooritades tuleb iga kord pingil olevat harjutajat vahetada. www.sm.ee tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkti 4 ja töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punkti 1 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles need välistavad töötuskindlustuse seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud kindlustatule, kellel oleks töötuskindlustuse seaduse §-st 6 tulenevalt õigus saada ... Kaunis pajalapp on alati köögis nii silmailuks kui ka vajalikuks esemeks. Heegeldamine on kindlasti üks väga levinud ja hea viis omale pajalapi valmistamiseks. Kui enamasti heegeldatakse neid lihtsalt ringset või ruudukujuliselt, siis siin on näha üks kaunis lillekujuline pajalapp, mis koosneb omakorda 6-7 sammastega heegeldatud ringist. Eesti keele harjutusi. Paranda sõnastust, kaotades sõna(tüve) kordused! Kass küünistas mind heinaküünis küüntega. Kiirteel sõitsid autod kiiresti. Lõikasin lõikekääridega paberist kujundi välja. Ma sõidan iga päev jalgrattaga, aga täna sõitsin autoga. Täida lüngad! Mulle meeldivad puuviljad, _____ neil on magus maitse. Ka sõnaline harjutusi selgitav rütmiline kaasalugemine annab metoodilise võttena tulemusi. Rütm on pideva ja sujuva kulgemise tunnus. Neist kulgemistest on inimesele loomupärasemad kõnd ja jooks. Oma lihaste pideva pingutamise ja lõdvestamise rütmiga tekitatakse teatud dünaamilise tö...