Matemaatika töövihik. Kordamisülesandeid 6. klassi tasemetööks E-raamat


Matemaatika töövihik. Kordamisülesandeid 6. klassi tasemetööks - Allar Veelmaa pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Allar Veelmaa
ISBN: 9789949559107
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,23

SELGITUS:

"Matemaatika töövihik on mõeldud 6. klassi õpilastele, võimaldamaks süstemaatilist ja temaatilist kordamist õppeaasta lõpus toimuvaks tasemetööks. Töövihiku koostamisel on arvestatud kehtiva riikliku õppekavaga ja selles fikseeritud kohustuslike õpitulemustega ning lähtutud on ka varasemate aastate tasemetööde loogikast.Suurt tähelepanu on pööratud arvutamisoskuse arendamisele, reaalse sisuga tekstülesannete lahendamisele ning elus enim kasutamist leidvate mõõtühikute teisendamisele. Mõõtühikute ülesanded esitatakse võimalikult elulises kontekstis. Töövihikus on esitatud ka näidistasemetööde variandid. "

...ooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa Õpetajate Lehes ... Kool.ee-haridusportaal :: Matemaatika ... . Üritan siia kokku koguda erinevaid arvutipõhiseid õppemänge, mida annab kasutada algklassides. 5. klassi materjali kordamine "Kontsentratsioon" "Tehted kümnendmurdudega" "Ühiskordsed" "Pindala ja ruumala" "Risttahuka ruumala ja täispindala" Kordamine tasemetööks "Tegevusi" (väikesed ülesanded) "Harilik murd I" "Harilik murd II" "Tehted harilike murdudega" "Osa leidmine arvust" "Tehted harilike murdudega II" "Protsentülesanded" Matemaatika kordamisülesandeid põhikoolile. ... Tiiu Kaljase ja Enn Nurga uus töövihik sisaldab ... Matemaatika töövihik. Kordamisülesandeid 6. klassi ... ... . ... Tiiu Kaljase ja Enn Nurga uus töövihik sisaldab 4. klassi õpilasele palju huvitavaid, elulisi ja eripalgelisi ülesandeid. Ülesannete andmed on paljudel juhtudel esitatud graafiliselt, piltide, tabelite, diagrammidena, mis pakub õpilasele vaheldust ning arendab jooniste (trammi sõiduplaan ... 6. klassi matemaatika Kõik selleks et abistada õppijat.6. klassi matemaatika,Matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort Kuimitmest "L" tähest koosneb antud ristkülik? Tasemetööd II kooliastme (4.-6. klassi) kohta: 6. klassi õpilastele eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö; 7. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö; 6. klassi vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö; 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö. 3. KLASSI MATEMAATIKA TASEMETÖÖ. Alus: haridus ja teadusministri määrus nr 59 § 7, vastu võetud 17. septembril 2010.. . TASEMETÖÖ EESMÄRK. Tasemetööga kogutakse informatsiooni põhikooli riikliku õppekava üld ja valdkonnapädevuste. kujunemise, läbivate teemade ning õppe ja kasvatuseesmärkide saavutatuse ning kooliastme. õpitulemuste omandatuse kohta.. . 6. Unfortunately, my general knowledge is quite limited. 7. It`s possible to improve your memory skills. 8. Where you successful in the quiz? 2 1. had been 2. raised 3. puffed 4. said 5. did I punish have I punished 6. sobbed 7. shout shouted 8. tear tore 9. don`t remember 10. did 3 1. b 2. c 3....