Teaduslikku ja filosoofilist: valitud töid E-raamat


Teaduslikku ja filosoofilist: valitud töid - Albert Einstein pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Albert Einstein
ISBN: 9789985588048
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,87

SELGITUS:

Albert Einsteini kirjatööde kogumik „Teaduslikku ja filosoofilist“ sisaldab tema neli teedrajavat teadusartiklit aastast 1905 ning teadusfilosoofilist vaadet olukorrale teoreetilises füüsikas aastal 1936. Sissejuhatavates artiklites kirjeldab Raivo Stern Einsteini positsiooni tänapäeva maailmas ning Ivar Piir tutvustab lühidalt Einsteini elulugu.Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi juhataja Jaak Kikas on raamatu kohta märkinud: "Käesoleva väljaandega saavad eesti keeles kättesaadavaks Albert Einsteini 1905 aastal ilmunud murrangulised tööd (erirelatiivsusteooria, valguse kvantteooria, Browni liikumine), mi s moodustavad suure osa meie kaasaegse füüsikalise maailmapildi vundamendist. Neile lisaks ta hilisem ja üldistavam kirjutis aastast 1936 „Füüsika ja tegelikkus“, kus käsitletud ka autori üldrelatiivsusteooriat ja klassikalise füüsika vahekorda uute kvantteooriatega. Kuigi Einsteini tulemused on läinud füüsikakursuste raudvarasse, pakuvad originaalartiklid kindlasti huvitavat lähivaadet geeniuse mõttemaailma ja üldisemalt enam kui sajanditagusesse füüsikasse."Albert Einstein (1879–1955) on üks kaasaegse teoreetilise füüsika rajajaid, Nobeli 1921. aasta füüsikapreemia laureaat. Tema suurteks saavutusteks füüsikas on ühtlast liikumist käsitlev, aega ja ruumi aegruumiks siduv erirelatiivsusteooria (1905) ja kiirenevat liikumist gravitatsiooninähtustega siduv üldrelatiivsusteooria (1915-16). Tal on teeneid ka valguse kvantteooria kujundamisel (1905) ja atomistikas, kus seletas statistilise füüsika meetodite abil Browni molekularliikumist (1905).

...etanud Piret Kuusk. Tõlge: Georg Liidja, Piret Kuusk, Kalle Hein ... Piret Kuusk - Vikipeedia ... . Sisaldab ka: Einstein ja meie aeg / Raivo Stern ; Albert Einstein - aasta 1905 ja 30 aastat hiljem / Ivar Piir. ISSN 2228-1029 arvestades käimasolevaid töid ja uuringuid nii rahvusvahelistes kui ka rahvuslikes organisatsioonides, eriti aga ÜRO keskkonnaprogrammi osoonikihialast ülemaailmset tegevuskava, ... teaduslikku ja tehnilist personali asjakohaselt koolitades. ... kes on iga asjassepuutuva poole nimetatud ja nimetatud liik ... Albert Einstein - Vikipeedia ... . ... kes on iga asjassepuutuva poole nimetatud ja nimetatud liikmete poolt ühiselt valitud esimehest ... ja läbiviimises, küsimustiku koostamises, andmete kogumises, vaatluste või mõõtmiste tegemises, andmete töötlemises ning järelduste tegemises jmt. uurimistöö on koostatud teaduslikku meetodit järgides. See tähendab, et vastavalt selgelt püstitatud uurimisküsimusele on valitud sobiv metoodika, tehtud uurimistööd, Albert Einstein (14. märts 1879 Ulm, Saksamaa - 18. aprill 1955 Princeton, USA) oli Saksamaalt pärit ning hiljem Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide kodakondsusega juudi rahvusest füüsikateoreetik.Paljud peavad teda 20. sajandi suurimaks teadlaseks.. Juba noorelt hakkas Einstein arvama, et Newtoni seadustest ei piisa klassikalise mehaanika seaduste ühendamiseks elektromagnetvälja ... Georg Liidja is the author of Teaduslikku ja filosoofilist. Valitud töid (5.00 avg rating, 3 ratings, 0 reviews) ILMUMAS Teaduslikku ja filosoofilist. Valitud töid Albert Einstein koostanud Piret Kuusk tõlkinud Piret Kuusk, Georg Liidja jt. Teaduslikku ja filosoofilist: Valitud töid Albert Einstein koostanud Piret Kuusk tõlkinud Georg Liidja, Kalle Hein ja Piret Kuusk 125 lk, pehme köide. tunnused ja vormistuslikud eripärad. Kirjalikke töid tehakse enamasti individuaalselt, kui õpiülesanne ei näe ette paaris- või grupitöö tulemuse esitamist. Essee on vabas vormis teaduslikku laadi mõttearendus (lühiuurimus) valitud või etteantud Reform reformi pärast: Intervjuu KBFI endise direktori Raivo Sterni ja kevadel ametisse valitud direktori Urmas Nageliga. Lea Larin (Toim.). Sirp (2−5). Tallinn: Sihtasutus Kultuurileht. ... Stern, Raivo (2015). Einstein ja meie aeg. Teaduslikku ja filosoofilist : valitud töid / Albert Einstein (7−11). Tallinna Ülikooli Kirjastus. 1.1. Eesti keel on saanud nüüd, 110 aastat pärast teooria sündi, selleks kultuurkeeleks, milles saab lugeda täismahus erirelatiivsusteooriat. Albert Einsteini kirjatööde kogumik «Teaduslikku ja filosoofilist» sisaldab tema neli teedrajavat teadusartiklit aastast 1905 ning teadusfilosoofilist vaadet olukorrale teoreetilises füüsikas aastal 1936. 1) Luuakse üldauditooriumile suunatud telesaatesarja formaat, kus tutvustatakse teaduslikku mõtteviisi ning tuuakse esile LTT valdkonna tähtsus ühiskonna jätkusuutlikus arengus. Tellitakse 3 hooaega pildiliselt ja sisuliselt huvitavat ja köitvat telesaatesarja. Konkursile esitatud töid hindab erialaekspertidest žürii. standardsemaid ja viidatumaid töid selles valdkonnas.3 Saksa vesimärgiteadlase Gerhard Piccardi (1909-1989) elutööks sai ligikaudu 92 000 kirjest koosneva vesimärkide kogu ... veel ühtegi teaduslikku publikatsiooni, mis käsitleks antud sümbolit ja sellega seonduvat ... Tegelikult on see dateering valitud üsna juhuslikult, kuna ... Maandusin otsustavalt teadusliku illustratsiooni peale, kui Tartusse tehti uus kirjastus Valgus. See hakkas välja andma teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjandust. Tegin kõvasti tööd, sain kõvad rahad ja ninaesine oli kindel. Kõik suved olid maalimiseks. Kalle Hein is the author of Bioeetika võtmetekste (4.25 avg rating, 4 ratings, 0 reviews), Teaduslikku ja filosoofilist. Valitud töid (5.00 avg rating, 3... ainetest ja lahustest ning teab lahuste tähtsust looduses; 3) kirjeldab segude lahutamise võimalusi ja põhjendab valitud meetodeid. Õppesisu Ained ja materjalid, nende omadused. Ainete koosnemine osakestest. Aatomi ja aatomituuma ehitus. Keemilised elemendid. Liht- ja liitained: nt vesinik, hapnik, süsinik, vesi ja AJALOO-KEELETEADUSKONNA JA ÕIGUSTEADUSKONNA ÜLIÕPILASTE TEADUSLIKKE TÖID ... teoseid, teaduslikku kirjandust. Noorte poolt korraldatud peod seostati aktuaalsete päevaküsimustega, sageli esinesid neil vanad revolutsionäärid, selgitades noortele nende ees seisvaid ülesandeid. Kui kohtuliku arutamise tulemusena tehakse kindlaks, et süüdistatav määras, kus ja kuidas raiet teha, juhtis raiet ning käis töid vahetult kontrollimas, ja tal oli ülevaade raie käigust ning raiemahust, kuid ta eiras teadlikult raie ebaseaduslikkust ega peatanud raie tegemist, saab rääkida ...