Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine E-raamat


Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine - Ene Grauberg pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Ene Grauberg
ISBN: 9789949527557
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,29

SELGITUS:

Raamatu eesmärk on juhtida tähelepanu eelkõige õigusteadusliku uurimuse kui teadusteksti kirjutamise spetsiifikale ning seda kirjutades sageli esilekerkivatele filosoofilis-metodoloogilistele ja metoodilistele probleemidele. Raamat koosneb kolmest osast ja lisast. Esiteks käsitletakse õigusteadust ja õigusteaduslikku uurimust üldisemast, teadusfilosoofilisest kontekstist; teiseks püütakse selgusele jõuda, mis on õigusteadusliku uurimistöö kui teadusteksti kirjutamise eesmärk ja põhimõtted ning töö koostamise põhietapid; kolmandaks vaadeldakse, mis on uurimistöö kui teadustekst, selle sisu- ja vorminõuded ning kirjutamise stiil. Lisas tuuakse kolm näidet õigusteadusliku uurimistöö kui teadusteksti kirjutamise kohta.

... Tagasi sisukorda Uurimistöö kirjalik vormistamise aluseks on Saaremaa Ühisgümnaasiumi Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend ... PDF Õpilasuurimuse Ja Praktilise Töö Koostamise Ning ... ... . Kui tegemist on konkursi- või olümpiaaditööga, millele kehtestatud teistsugused nõuded, tohib järgida neid. - Uurimistöö teema ja hinne kantakse õpilase klassitunnistusele. - Esitamata uurimistöö hinnatakse „mittearvestatuks" ning trimestrihinnet õpilasele välja ei panda. Abiks: Uurimistöö juhend Uurimistöö hindamismudel Uurimisandmete töötlemine Viitamine kirjalikes töödes Uurimistöö, referaadi j ... Näited uurimistöödest - YFU Eesti ... . Abiks: Uurimistöö juhend Uurimistöö hindamismudel Uurimisandmete töötlemine Viitamine kirjalikes töödes Uurimistöö, referaadi jm teadusliku teksti kirjutamine Meeldetuletus, mis on uurimistöö kirjutaja (üliõpilane), juhendaja… Uurimistöö kirjutamine (seminari/bakalaureuse/magistri) Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi tudengitele 1) kursuse „Uurimistöö alused", 2) juhendaja ja esialgse teema valimine, 3) teema ja juhendaja kinnitamine, 4) töö kirjutamine (kalenderplaani koostamine, kirjandusega tutvumine, tööks vajalike andmete kogumine ja läbitöötamine, teksti kirjutamine, mustandi esitamine, paranduste sisseviimine ja töö lõplik vormistamine), Uurimistöö kirjutamise ja vormistamise juhend. Tartu Gümnaasiumi õppekava järgi on üks eksami sooritamise vorme õpilase kirjutatud. teaduslik töö, mille eesmärgiks on omandada:. teadusliku kirjandusega töötamise kogemus;. teaduslik väljendusoskus;. vormistusoskus.. . Gümnaasiumi eksamitöö on uurimistöö, mis on oma laadilt uurimus, mille tunnused on:. Uurimistöö koostamisest Kuressaare Gümnaasium 6. Töö põhiosad ja nende vormistamise nõuded. I Tiitelleht järgmiste andmetega: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (uurimistöö, referaat vmt), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja pere- Uurimistöö koostamise, hindamise ning retsenseerimise aluseks on käesolev Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend. 1.1 Uurimistöö mõiste Uurimistöö on õpilase poolt valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritud teemal iseseisvalt kirjutatud töö, mis vastab käesoleva juhendi nõuetele. Natuke uuri ka seadust. § 91. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt (1) Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg) Registrikood 90000759 Soola 8, Tartu 51004 Tel 730 0324 [email protected] Uurimistöö kaitsmise kord Uurimistöö kaitsmine toimub direktori poolt kinnitatud kaitsmiskomisjoni ja grupi kaasõpilaste ees. Uurimistööle annavad hinnangu uurimistöö juhendaja ja vähemalt üks retsensent. Retsensioon peab olema töö autorile esitatud vähemalt nädal enne kaitsmist. Iga uurimistööde kaitsmisel viibiv õpilane kirjutab oma hinnangu kahele uurimistööle. Uurimistöö juhendamine ja kirjutamine. 3.1. Õpilane valib ainevaldkonna (teema), lepib kokku juhendajaga, kes kinnitab oma nõusolekut allkirjaga. Õpilaste, teemavaldkondade ja juhendajate nimekirja kinnitab direktor hiljemalt II õppeveerandi alguses. 15.novembrini on õpilasel (ja juhendajal) võimalus koostööst loobuda ... Uurimistöö. Uurimuse tulemus on kirjalik tekst, milles õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö kirjutamine annab õpilasele iseseisva uurimistöö kogemuse ning võimaluse tegeleda huvipakkuvate teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega. • Uurimistöö rajaneb üldjuhul varem tehtule, teadaolevale või saavutatule, mis on paljude teiste inimeste tööviljaks. • Järjepidevuse kindlustamiseks ja teiste inimeste panuse tunnustamiseks on saanud kindlaks normiks selge välja ütlemine (viitamine), millistele ja kelle ideedele toetutakse. Uurimistöö on protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Uurimistöö tulemuseks on uurimus, kirjalik aruanne (soovitavalt 25 masinkirjalehekülge) sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti....