Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile E-raamat


Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile - Madis Reemann pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Madis Reemann
ISBN: 9789949961054
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,4

SELGITUS:

Gümnaasiumi IV füüsikakursuse „Energia“ õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Õpik on jagatud neljaks osaks: alalisvool,vahelduvvool, soojusliikumine ja soojusenergia. Seega on ühte õpikusse koondatud see füüsika osa, mis selgitab energia muundamise põhilisi valdkondi.Õpik koosneb tekstist, joonistest, illustratsioonidest ja lisast. Õpik valmistatakse ka e-õpikuna, kuhu lisakse veel videod, täiendavad teemad, näidisülesanded, laboratoorsete tööde juhendid, kordamisküsimused, viited jms.Lisad sisaldavad olulisi füüsikalisi konstante, õpikus esinevaid põhivalemeid, SI ühikuid, kreeka tähestikku, keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi tabelit ja indeksit.

...öd. Kui keha liigub, siis omab ta kineetilist energiat ... Energia | MAURUS ... . Kui keha on vastastikmõjus teiste kehadega, siis omavad need kehad potentsiaalset energiat. Keha kineetilise ja potentsiaalse energia summat nimetatakse mehaaniliseks energiaks. Füüsika ja tehnika (LOFY.01.121) Aine üldeesmärk: Tutvustada füüsika rolli indiviidi isikliku maailmapildi kujundamisel ja kaasaegse tehnoloogia füüsikalisi alusprintsiipe. Õpiväljundid: Aine läbinud üliõpilane: 1. Oskab v ... Madis Reemann Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile, Maurus ... ... . Õpiväljundid: Aine läbinud üliõpilane: 1. Oskab väljendada füüsikalise maailmapildi alusprintsiipe (atomistika, energia Energia : füüsika õpik gümnaasiumile / Mikro- ja megamaailma füüsika : füüsika õpik gümnaasiumile / Mikro- ja megamaailma füüsika : füüsika õpik gümnaasiumile / Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika : füüsika õpik gümnaasiumile Sissejuhatus füüsikasse. ... ELEKTROMAGNETISM. FÜÜSIKA ÕPIK GÜMNAASIUMILE [KALEV TARKPEA, HENN VOOLAID] О Rahva Raamat. Доставка начиная с 24Ч и бесплатно. Elektromagnetismi õ... Füüsika X klassile, 1. osa. Mehaanika. Indrek Peil Koolibri, 2003 Füüsika lühikursus gümnaasiumile. VI, Nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt. Gunnar Karu Koolibri, 2000 Füüsikalise looduskäsitluse alused : füüsika õpik gümnaasiumile. Indrek Peil, Kalev Tarkpea Maurus, 2014 Õppesisu: I kursus „Sissejuhatus füüsikasse ... Füüsika seos matemaatikaga. Astme-, eksponent- ja harmooniline funktsioon. Vastastikmõjud, aine ja väli, laeng ja spinn. Newtoni seadused. Jõud, mass ja impulss. Töö, energia ja võimsus. (18.02 kuni 01.03) 3. Füüsika üldprintsiibid. Fatalistlik ja juhuslik põhjuslikkus. Ruumiline ja ajaline põhjuslikkus. Atomistika ja energia ......