Eetika E-raamat


Eetika - Baruch Spinoza pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Baruch Spinoza
ISBN: 9789985775370
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,91

SELGITUS:

Baruch Spinoza (1632–1677) peateos „Eetika“ (1677) hakkab peale jumala kui lõpmata olemise määratlemisega ning lõpeb lausetega sellest, et inimese õnn seisneb tunnetatud armastuses selle lõpmata olemise ehk ainsa substantsi vastu. Spinoza jumalatunnetuses on nähtud seost müstika ja juudi kabalaga, samas on „Eetika“ üles ehitatud väga ratsionaalsel ehk nagu autor ise ütleb – „geomeetrilisel moel“, definitsioonide, aksioomide ning loogiliselt üksteisest tulenevate teoreemide ja nende tõestuste reana. Maailma jumalik korrastatus avaneb siin inimesele kättesaadaval kujul – tema loogilise korrastatuse kaudu.Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

...ODEKS. Sissejuhatus. Tundes vastutust raamatupidaja elukutse eest on Eesti Raamatupidajate Kogu (edaspidi ERK) koostanud Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi (edaspidi koodeks), mis on aluseks kõigile raamatupidajatele ja raamatupidamise konsultantidele nende kutsealases ... EETIKA. ESSEE KURJUSE MÕISTMISEST: Alain Badiou - Raamat ... ... ... "Eetika" (täispika pealkirjaga "Eetika, tõestatud geomeetrilises järjestuses"; ladina keeles "Ethica, ordine geometrico demonstrata") on hollandi juudi filosoofi Baruch Spinoza postuumselt avaldatud ladinakeelne filosoofiline teos, mis esitab Spinoza eetikateooria aksiomaatilisel kujul, eeskujuks Eukleidese geomeetriaraamat "Elemendid". Esimese osa alguses määratleb Spinoza põhiterminid ... Eetika algupärasemad ja lihtsamad ning meid kõiki puudutavad küsimused on: Milline on hea elu? Kust võetakse jõuvarud selle hea kaitsmiseks ja edendamiseks. Milliseid mängureegleid ja vahendeid vajatakse he ... Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee | Tartu Ülikool ... . Esimese osa alguses määratleb Spinoza põhiterminid ... Eetika algupärasemad ja lihtsamad ning meid kõiki puudutavad küsimused on: Milline on hea elu? Kust võetakse jõuvarud selle hea kaitsmiseks ja edendamiseks. Milliseid mängureegleid ja vahendeid vajatakse hea elu loomiseks. Lindqvist (1989, 38) juhib tähelepanu terminite MORAAL ja EETIKA mitmetähenduslikkusele: teaduslikus tähenduses ... Utilitarismis (teleoloogilise eetika tuntuim esindaja) mängivad see-eest keskset rolli tagajärjed - õige on see tegu, mis toob endaga kaasa kõige paremaid (hüvelisi) tagajärgi kõige rohkematele. Ja kuigi sageli annavad mõlemad teooriad meile igapäevaelus üsna ühesuguseid ettekirjutusi, võivad mõningatel juhtudel nende ... NB! 15.01.2019 jõustus uus isikuandmete kaitse seadus, mis muutis teadusuuringute läbiviimise korda.Juhul, kui uuringu läbiviimiseks kogutakse eriliigilisi isikuandmeid ja selleks ei ole võimalik võtta andmesubjekti nõusolekut, siis annab loa uuringu läbiviimiseks eetikakomitee (IKS § 6). Kaitseväe eetika Kaitseväe missioon on Eesti sõjaline kaitsmine ja osalemine kollektiivses kaitsetegevuses koos liitlastega. Sellega kaasneb organisatsiooni liikmele ka suur moraalne vastutus. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee on sõltumatu ühiskondlik kogu, mis tegeleb kliinilise meditsiini eetiliste probleemide lahendamisega, eetiliste käitumis- ja tegutsemisnormide väljatöötamisega Kliinikumis, vastava poliitika kujundamise ja teavitamisega. Sissejuhatuseks Veganlus on sageli ajendatud empaatiast teiste elusolendite vastu, kes on võimelised tundma valu ja emotsioone, ning soovist käia nendega ümber eetilisel viisil. Veganid peavad lubamatuks inimeste meelevallas olevate loomade ebaloomulikke elutingimusi ja halba kohtlemist, aga ka laiemalt nende vabaduse piiramist ja kasutamist puhtalt inimeste tahtmiste rahuldamiseks. Nagu ... Artikkel 1 — põhiprintsiibid. 1. ANSE kinnitab, et järgib alati ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis (UNDHR) ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni (ECHR) protokollides sätestatud tingimusi. Eetika. Meie väärtushinnangud. Me oleme nüüd ja edaspidi tuntud oma kõrgete eetikastandardite poolest. Eetikakoodeks kirjeldab meie eetikastandardeid ja -nõudeid. Eetikakoodeks. Me järgime oma äritegevuses kehtivaid seadusi ja määrusi ning tegutseme eetiliselt, säästvalt ja sotsiaalse vastutustundega. EESTI TEADLASTE EETIKAKOODEKS. 1. Üldprintsiibid 1.1. Teaduseetika aluseks on kogum väärtuspõhiseid norme ja printsiipe, mis määravad teadlase kõlbelise käitumise, tema kohustused ühiskonna ja ümbritseva keskkonna suhtes. ESTEETIKA ILUSALONG Tartu kesklinnas asub privaatne ja hubane ilusalong, kus keskendutakse kõigile esteetilistele väärtustele. Iga kliendiga tegeleme individuaalselt ja pakume parimat kvaliteeti professionaalsete toodetega. Eetika põhiteesid noorsootöö keskkonna suhtes: Noorsootöö teostamise keskkond on noore poolt aktsepteeritav ning soodustab mitteformaalset õppimist. Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud. Noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest....