Eetika E-raamat


Eetika - Baruch Spinoza pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Baruch Spinoza
ISBN: 9789985775370
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,7

SELGITUS:

Baruch Spinoza (1632–1677) peateos „Eetika“ (1677) hakkab peale jumala kui lõpmata olemise määratlemisega ning lõpeb lausetega sellest, et inimese õnn seisneb tunnetatud armastuses selle lõpmata olemise ehk ainsa substantsi vastu. Spinoza jumalatunnetuses on nähtud seost müstika ja juudi kabalaga, samas on „Eetika“ üles ehitatud väga ratsionaalsel ehk nagu autor ise ütleb – „geomeetrilisel moel“, definitsioonide, aksioomide ning loogiliselt üksteisest tulenevate teoreemide ja nende tõestuste reana. Maailma jumalik korrastatus avaneb siin inimesele kättesaadaval kujul – tema loogilise korrastatuse kaudu.Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

...ud justiitsministri 13 novembri 2008. a käskkirjaga nr 176 ... EETIKA. ESSEE KURJUSE MÕISTMISEST: Alain Badiou - Raamat ... ... . Muudetud ja täiendatud järgmise käskkirjaga (kuupäev, käskkirja number) Kutse-eetika nõudeid tõlgendatakse seaduse, advokatuuri üldkogu ja juhatuse otsuste, aukohtu lahendite, eetika- ja metoodikakomisjoni soovituste, advokatuuris kujunenud praktika ja tava, samuti vanema kolleegi arvamuse ja advokaadi südametunnistuse alusel. (05.05.2005) (2) (kehtetu alates 05.05.2005) Avaleht Eetika ee ... Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee | Tartu Ülikool ... .05.2005) (2) (kehtetu alates 05.05.2005) Avaleht Eetika eetikakoodeks eetikakoodeks Eetikakoodeks Ravimitootjate Liidu koodeks retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta põhineb EFPIA koodeksil retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta, mis on EFPIA juhatuse poolt vastu võetud 05.10.2007. Teadustöö eetika üldine eesmärk on rakendada eetika aluspõhimõtteid teaduslikule uurimistööle. Küsimuse all on näiteks, kuidas korraldada inim- või loomkatsetega seotud teadustööd, mida võtta ette teadusliku väärkäitumise, näiteks plagiaadi, väljamõeldud andmete, sabotaaži või muud sorti petmise korral ja kuidas suhtuda ... Enne taotluse esitamist inimuuringute eetika komiteele palume tutvuda dokumentide vormistamise nõuetega. Komitee menetlus on haldusmenetlus, mis toimub Eesti riigikeeles. Paberkandjal ja elektrooniliselt esitatud dokumentide sisu peab olema identne. Alain Badiou (sünd 1937), nüüdisaja vahest kõige tuntuma ja viljakama prantsuse filosoofi 1993. aastal ilmunud lühikäsitlus "Eetika. Essee kurjuse mõistmisest" on kirglik rünnak viimast veerandsajandit iseloomustanud "eetilise pöörde" vastu. Badiou kritiseerib eetilis-ideoloogilist konsensust, mis valitseb tänapäeval inimõiguste, erinevuse tunnustamise ja Teise austamise ... Eetika puudutab ka inimeste vahelisi suhteid, üksteisest arusaamist sotsiaalsetes situatsioonides. Otsimine internetist on andnud tervele maailmale võimaluse heita pilk inimeste sisemaailma. Samas on ohtlik arvata, et kõik, mida internetist leida võib, on tõsi. Näiteks internetti üles paisatud nali võib olla kellegi teise meelest üsna ... Eesti arstieetika koodeks I Üldpõhimõtted 1. Arsti kutsetöö kõrgeim eesmärk on edendada ja kaitsta inimese tervist. 2. Arsti esmane kohus on osutada arstiabi igas olukorras oma pädevuse piires, austades Teadlase eetika tegeleb teadlase professiooniga seotud eetiliste normidega. Teadlase eetika põhiküsimus on, milliseid eetilisi norme ja väärtusi teadlane oma töös peaks järgima. Kuna tänapäeva ühiskondlike institutsioonide areng ei pruugi suuta teaduse ja tehnika arenguga sammu pidada, on teadlase isikliku vastutuse ja eetika küsimused muutunud eriti olulisteks. Eetika; Kasulikud lingid; Kontakt; UUDISED: Astroloogieetika põhireeglid 1) Järgin kõigis töösuhetes ühiskonnas kehtestatud seadusi ning üldtunnustatud eetikanorme. 2) Kohustun austama inimese ja asutuse privaatsust. Teave, mis mulle on usaldatud või mille leian sünnikaardist, on konfidentsiaalne. Raamatupidaja kutse-eetika koodeks. K I N N I T A T U D ERK nõukoja otsusega 13. mai 2003. RAAMATUPIDAJA KUTSE-EETIKA KOODEKS. Sissejuhatus. Tundes vastutust raamatupidaja elukutse eest on Eesti Raamatupidajate Kogu (edaspidi ERK) koostanud Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi (edaspidi koodeks), mis on aluseks kõigile raamatupidajatele ja raamatupidamise konsultantidele nende kutsealases ... "Eetika" (täispika pealkirjaga "Eetika, tõestatud geomeetrilises järjestuses"; ladina...