Kriminaalmenetluse seadustik E-raamat


Kriminaalmenetluse seadustik -  pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985754443
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,5

SELGITUS:

Märksõnaline sisujuht

...katuur viib Urmas Arumäe asja aukohtusse: advokaatidel on kõrged eetikastandardid ... PDF Seletuskiri karistusseadustiku ja sellega seonduvalt ... ... . 15.november 2019 11:08. Maaeluministeeriumi kantsler: Arumäe ... Kriminaalmenetluse lõpetamine ei ole lubatud karistusseadustiku §-des 122, 133, 134, 136, 138, 139, 141-143, 214 ja 263 nimetatud kuritegudes; täisealise poolt alaealise kannatanu vastu toimepandud kuritegudes või kui kuriteo tagajärjeks oli inimese surm. Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik ainuisikuliselt määrusega. Kriminaalmene ... Kriminaalmenetluse seadustik - Riigi Teataja ... . Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik ainuisikuliselt määrusega. Kriminaalmenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult kriminaalmenetluse seadustik. Avaliku teabe seaduse kohaselt on kogu kriminaal- ja väärteomenetluse raames kogutud teave asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Menetluste käigus Politsei- ja Piirivalveametile teatavaks saanud andmed avaldame teistele menetlusosalisetele sh ... Kriminaalmenetluse seadustikust tuleneb kohtulahendi põhistamise kohustus, mis on sätestatud KrMS § 1305 1lg-s 1 ning § 339 lg 1 p-s 7. KrMS § 305 lg-s 1 sätestatud kohtulahendi põhista-mise kohustus on laiem kui § 339 lg 11 p-s 7 sätestatu. Kui § 305 lg 1 järgi peab kohtuotsus Eesti kohtusüsteem on kaheastmeline, süsteemi esimese astme moodustavad maakohtud (4) ja halduskohtud (2), teise astme ringkonnakohtud (2). Kohtukorraldus ja kohtuteenistuse õiguslikud alused on sätestatud kohtute seaduses .. Riigikohus ei ole kolmas aste, sest kontrollib vaid materiaal- ja protsessiõiguse kohaldamist. Oportuniteet - Kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur. Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, kuid oportuniteediga lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe. Kriminaalmenetluse seadustik ütleb, et lepitajal on õigus tutvuda kriminaalmenetluse toimikuga, kuid pra...