Maksuvõlgade sissenõudmine E-raamat


Maksuvõlgade sissenõudmine - Kerly Randlane pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Kerly Randlane
ISBN: 9789985672648
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,94

SELGITUS:

Raamat annab põhjaliku ülevaate maksuvõlgade sissenõudmise üldmenetlusest, sh maksuvõlgade sissenõudmise protsessist, maksuvõla tasumise ajatamisest, maksuhalduri täitetoimingutest ja teeb sissejuhatuse kolmanda isiku vastutuse alustesse. Maksuvõlgade sissenõudmise õiguslikku lähenemist on ilmestatud praktiliste näidetega ja lisatud viiteid asjakohastele kohtulahenditele. Lisaks teoreetilisele käsitlusele leiad siit teemapõhiseid ülesandeid ja soovitusi edaspidiseks lugemiseks. Õpik ei ole õpik mõeldud keerulisemate maksuvõlgadega seotud juriidiliste probleemide selgitamiseks, vaid eelkõige suunatud igapäevaste praktiliste juhtumite lahendamisele. Raamat on peaasjalikult suunatud maksunduse eriala tudengitele, kuid on kasulik lugemismaterjal nii ettevõtjale, raamatupidajale, maksunõustajale kui ka teistele asjast huvitatutele

.... Riigikohtu otsus pöörab senise maksuvõlgade sissenõudmise pea peale - seni olid maksuvõlad sisuliselt igavesed ... Maksuvõlgade sissenõudmine 2016 -- Raamatukoi raamatupood ... . Maksuvõlgade sissenõudmiseks annab maksuhaldur maksumaksjale korralduse maksuvõla tasumiseks järgmiselt: 10 kalendripäeva j ooksul korralduse saamise päevast arvates 48 tunni jooksul kättetoimetamisest arvates, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et võla sissenõudmisega viivitamine võib muuta võla hilisema sissenõudmise ... • tsiviiltäitemenetlus ja pankrotimenetlus - maksuvõlgade sissenõudmine • pärimisõigus - maksuvõlgade ... ETIS - Maksuvõlgade sissenõudmine: üldmenetlus. Õpik ... ... ... • tsiviiltäitemenetlus ja pankrotimenetlus - maksuvõlgade sissenõudmine • pärimisõigus - maksuvõlgade üleminek pärijale • karistusõigus - maksukaristusõigus • rahvusvaheline õigus - piiriülesed maksuõigussuhted 1.2 Eesti maksunduse ajalugu Eesti Vabariigi loomisel 1918 aastal võeti õigussüsteemi kujundamisel ... Maksuvõla kustutamisel selle sissenõudmise ebaõigluse tõttu on oluline, et esineks mõni erandlik ja ettenägematu asjaolu, mis seaks taotleja maksuvõla sissenõudmisel teiste sarnaste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda (näiteks rahvusvahelise maksustamise juhud). Eesti Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Maksu- ja Tolliamet on Eesti maksuhaldur.. Amet tegeleb riigieelarve tulude laekumise tagamisega riiklike maksude ja tollitulude osas, ühiskonna ja seadusliku ... Riigikohus tegi maksuvõlgade sissenõudmises suure muudatuse ... Nõuete summa on 9,5 miljonit eurot, mis on valdavalt nö vanad võlad, mille sissenõudmine on ka varem hinnatud ebatõenäoliseks. Muid nõuete sundtäitmisega seotud põhimõtteid riigikohtu lahend ei mõjutanud. "Praktika muutus ei mõjuta meie tänaseid sissenõudmismeetmeid ... MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu A. Lauteri tn 3 10114 Tallinn Harjumaa . registrikood: 80363350 SEB pank: EE381010220225570224 Telefon: +372 516 7205 Email: [email protected] Kodulehe loomist on toetanud: Kokku on selliseid maksunõudeid esialgse analüüsi alusel ligi 2500, kus üle 10 protsendi nõuetest puudutab ettevõtted ja ülejäänud eraisikuid. Nõuete summa on 9,5 miljonit eurot, mis on valdavalt n-ö vanad võlad, mille sissenõudmine on ka varem hinnatud ebatõenäoliseks. õppeaine „Maksuvõlgade sundtäitmine" loengute paremaks mõistmiseks ning maksuvõlgade sundtäitmise alaste teadmiste omandamiseks. Õppematerjal peaks andma üliõpilastele piisava ülevaate maksuvõlgade sundtäitmismenetlusest maksuhalduri pädevuse piires, et nende teadmiste alusel oleks võimalik jätkata tööd maksuhalduri ametnikuna. Samas leidis ringkonnakohus sarnaselt maakohtuga, et maksuvõlgade sissenõudmine ei olnud aegunud, kuna aegumine katkes täitemenetluste algatamisega 22.05.2012 ja aegumise katkemine kestab kuni täitemenetluste lõpetamiseni. Ringkonnakohus märkis veel täiendavalt, et sundtäitmise lõpptähtaja määramine seaduses kutsuks võlgnikke üles ... 3.1 Maksuvõlgade sissenõudmine on tulemuslik Vastutusmenetluste tulemusena määrasime maksuvõlga tasuma 98 isikut kogusummas 32 miljonit eurot. Alates 2007. aastast on selliseid menetlusi tehtud 405 ja maksuvõla kogusummas 62 miljonit eurot. Pankrotimenetluses oleme 2012. aastast võtnud aktiivsema positsiooni ja selle aja Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, mille järgi maksuvõla sundtäitmine ehk võla väljanõudmine oli sisuliselt aegumatu. Veebilehe töö parendamiseks, kõige asjakohasemate uudismaterjalide ja sihitud reklaami kuvamiseks kogume teie kohta anonüümset tehnilist teavet, sealhulgas kasutades meie partnerite ... Intress ehk kasvik on rahasumma, mille võlausaldaja saab võlgnikult või hoiustajalt tasuks raha kasutada andmise eest. Eristada tuleb intressi ja intressimäära: intress on rahasumma, kuid intressimäära väljendatakse protsentides.Intressi mõõdetakse kapitaliga ühes mõõtühikus, milleks on vääringu ühik (Eestis euro). Intressi suurus sõltub kasutatava kapitali suurusest ja ......