Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam E-raamat


Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam - Lea Lepmann pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Lea Lepmann
ISBN: 9789949492688
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,66

SELGITUS:

Käesolev kogumik on mõeldud eeskätt matemaatika kitsa või laia kursuse riigieksamiks valmistujatele.Kogumik võimaldab harjutada eksamiks eelmiste aastate eksamiülesannete abil. Kogumik sisaldabkõiki 2016. aasta laia ja kitsa kursuse matemaatika riigieksami ülesandeid, mis on varustatud niivastuste kui ka üksikasjalike lahendustega. Ülesannetele esitatakse erinevaid lahendusteid, millestesimesena pakutud lahendusteed peame kõige sobivamaks. Siiski tasub uurida kõiki lahendusviise.Nii saab kogumiku kasutaja otsustada, milline neist on talle sobivaim ja mõistetavaim. Tuleks mõeldaveel üldisemalt: milline tee ja miks oleks mõistlik tulevikus analoogiliste ülesannete lahendamiseksvalida. Samuti soovitame nii laia kui ka kitsa kursuse eksamiks valmistujatel uurida mõlema kursuseülesandeid ja nende lahendusi, sest eksamid sisaldavad 50% ulatuses analoogilisi ülesandeid.Iga ülesande lahendusele eelneb rubriik „Meenutuseks“, milles esitatakse olulisemad ülesande lahendamiseksvajaminevad matemaatika mõisted ja seosed. Kindlasti ei piisa aga riigieksamile minekuksvaid nende valemite ja mõistete omandamisest.Kogumiku kasutajal ei soovita me alustada esitatud lahenduste uurimisest. Parim tee matemaatikaõppimiseks ja omandamiseks on ikkagi ise ülesanded läbi lahendada.Seega tuleks kõigepealt püüda ülesannet ise lahendada. Kui see ei õnnestu, võib lahenduse ideelejuhatada rubriik „Meenutuseks“. Kogumikus esitatud lahenduste uurimine jäägu õppurile ikka kõigeviimaseks õlekõrreks.Kogumiku lõpus esitatud 2015. aasta riigieksami ülesanded on mõeldud iseseisvaks lahendamiseks.Nendele on antud vaid vastused. Ülesannete lahendused on võimalik leida meie 2016. aastal ilmunudväljaandest „Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam. Ülesanded, lahendused, kommentaarid.

...atika riigieksam Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54 ptk 4 § 27 vastu võetud 15 ... TalTechi professor: haridusministeeriumi plaan ära kaotada ... ... . detsembril 2015. Matemaatika riigieksamil eristatakse gümnaasiumi riikliku õppekava kitsa matemaatika ainekavale ja laia matemaatika ainekavale vastavaid eksamitöid. Õpilane valib, kumma Täna, 5. juunil teevad 7086 noort üle Eesti matemaatika riigieksamit. Õpilane võis valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami vahel. Kitsa matemaatikakursuse eksamile registreerus 2589 ja laia matemaatikakursuse eksami valis ... Riigieksamite materjalid - Sihtasutus Innove ... . Kitsa matemaatikakursuse eksamile registreerus 2589 ja laia matemaatikakursuse eksami valis 4479 eksaminandi. Matemaatika: kitsa ja laia kursuse riigieksam, ISBN: 9789949492619 (Lea Lepmann, Tiit Lemann). Käesolev kogumik on mõeldud eeskätt matemaatika kitsa või laia kursuse riigieksamiks valmistuvatele abiturientidele ja teistele, kes soovivad mingil põhjusel seda eksamit sooritada. Usume, et ka matemaatikaõpetajad leiavad siit ideid oma õpilaste ... . 2012. aastast saadik on matemaatika riigieksam olnud kohustuslik. Kohustusliku eksami saab läbida kas kitsa või laia õppekava järgi. Paar kuud tagasi selgus, et haridusministeerium kaalub võimalust taastada ühtne matemaatika õppekava ning kaotada ära kohustuslik riigieksam ehk taastada olukord, mis oli enne 2012. aastat. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) professor Jaan Janno ... Täna, 5. juunil teevad 7086 noort üle Eesti matemaatika riigieksamit. Õpilane võis valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami vahel. Kitsa matemaatikakursuse eksamile registreerus 2589 ja laia matemaatikakursuse eksami valis 4479 eksaminandi. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Matemaatikaeksami kohustuslikuks muutmisega said õpilased võimaluse valida n-ö kitsa ja laia matemaatika eksami vahel. Huvitav sõnavalik: «laia» matemaatika eksami aluseks on seni tavaprogrammis õpitu ja omandatu - mitte kuidagi oluliselt põhjalikum tase või eriprogramm, nagu võiks eeldada. Ja tõepoolest ma toetan oma poega sel juhul ja aitan teda matemaatiaks (aines, milles ma ise tugev olen) järje peale ja laia matemaatika programmi selgeks saada. Aga sina ole tubli ikka edasi, hea, et meil on ka eksimatuid inimesi. Kitsa kursuse matemaatika eksamil sai 100 punkti sel aastal 2 õpilast (2018 - 8), kuid laia matemaatika eksamil saavutas maksimumpunktid 39 õpilast (2018 - 37). Üks õpilane sai nii laia matemaatika kursuse eksamil kui inglise keele eksamil 100 punkti. Kitsa kursuse matemaatika eksamil sai 0 punkti 12 ja laia kursuse eksamil 15 õpilast. Matemaatika eksamit tegi kokku enam kui 8000 õpilast, neist ligi 4400 tegi laia ja enam kui 3600 kitsast matemaatikat. Kõigi õpilaste peale kokku oli laia matemaatika keskmine punktisumma 48, samas kui kitsa matemaatika keskmine punktisumma oli 37. 1 Gümnaasiumi matemaatika kitsa kursuse õppe kirjeldus 1. Üldisi märkusi Gümnaasiumi matemaatika kitsa kursuse õppe korraldamisel tuleb lähtuda ainekavas märgitud kahest põhiseisukohast1: 1) kitsa kava läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena; 2) kitsa kava eesmärk on õpetada aru saama ... Sellele järgnevad üksikute ainete ainekavad. Programmigrupil oli matemaatika uut ainekava tehes kogu aeg teadmine, et õppekava sisaldab matemaatikas kahte erineva mahu ja sisuga kursust: kitsast ja laia. Tegelikult esitati õppekavas matemaatikas vaid nn kitsa kursuse programm. 12. mail toimub matemaatika riigieksam, mille kitsa variandi valis 3841 ja laia kursuse eksami 4430 eksaminandi. Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikakursust (14 kursust). Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi. 12. mail toimub matemaatika riigieksam, mille kitsa variandi valis 3841 ja laia kursuse eksami 4430 eksaminandi. Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikakursust (14 kursust). Kitsast matema...