Õpin ise. Loogika- ja matemaatikaülesanded iseseisvaks õppimiseks E-raamat


Õpin ise. Loogika- ja matemaatikaülesanded iseseisvaks õppimiseks - Alari Kasemaa pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Alari Kasemaa
ISBN: 9789949967582
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,32

SELGITUS:

Töövihik „Õpin ise. Loogika- ja matemaatikaülesanded iseseisvaks õppimiseks“ on mõeldud eelkooliealistele lastele kodus matemaatika algteadmiste õppimiseks. Tähelepanu ja loogikat arendavad mängulised ülesanded aitavad kinnistada numbrite ja kujundite tundmist, eakohaseid matemaatilisi mõisteid ning harjutada käelist osavust. Selles vihikus saavad lapsed tutvuda lihtsamate geomeetriliste kujundite omadustega, hulki loendada ja kokku sobitada, pilte värvida ja joonistada ning muidugi koos vanemaga maailma asjade üle arutada.Igal leheküljel on üks või kaks ülesannet, mille töökäsk on kirjutatud trükitähtedega, et laps saaks ise kokku veerida, mida teha tuleb. Teemaga seotud lisaülesanded aitavad õpitut kinnistada ja erinevaid valdkondi kokku siduda. Selleks, et õppimine-harjutamine lõbusamalt sujuks, saadab väikesi teadmishuvilisi paljudest Cum Laude mälumängu- ja nuputamisraamatutest tuttav lustakas Mõttelind.Head õppimist!

...eisvaks õppimiseks ja programmeerimise baasteadmiste omandamiseks ... Kasutatud raamatud, Vanaraamat, teema: Matemaatika ... . Samuti võivad seda raamatut kasutada õpetajad ja huviringide läbiviijad, et leida ideid ja mõtteid õpilastele programeerimise õpetamiseks. Teeb koostööd ja arvestab teisi. Hangib õppimiseks vajaminevat teavet. Läbivad teemad: Väärtused ja kõlblus. Teabekeskkond. Kodanikualgatus ja ettevõtlus. Elukestev õppe 10. Tarbijakaitse. Teema lõpul õpilane: 1) oskab käituda probleemsetes tarbimiss ... Õpin Ise! Tähelepanu- Ja Loogikaülesanded Iseseisvaks ... ... . Teema lõpul õpilane: 1) oskab käituda probleemsetes tarbimissituatsioonides ning oma õiguste kaitsmiseks abi. Semester võiks olla lühem või võiks selle keskel teha "vabu nädalaid" iseseisvaks õppimiseks, nii ei väsiks üliõpilased selle lõpus niivõrd ära. Üliõpilased võiksid ennast ka ise distsiplineerida ja motiveerida. Ülesandeid on nii loovuse ja kriitilise mõtlemise arendamiseks kui iseseisvaks töö. Vastuseid on õpetajal võimalik kontrollida ja hinnata. Õppekomplekti saab õpetaja ka ise ülesandeid lisada. Õppekomplekti kasutamise teeb mugavaks lihtne teksti esiletõstu ja kommenteerimise funktsioon ning võimalus nii õpetaja kui ka õpilasena ... Õpikeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava ... Eestiski on looduskeskkonda õppimiseks soovitatud ja õpilaste ... kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega" (Sarv, 2006, lk. 7). Enesekorraldus, probleemipõhised ja koostööprojektid nõuavad tööriistu, mis toetavad inimeste ja muude ressursside leidmist, esitamist, mõtlemist, koostööd ja vahendeid (Dalsgaard, 2006). LMS on suurel määral välja töötatud õppimise juhtimiseks ja edastamiseks - mitte õpilaste iseseisvaks tegevuseks (Dalsgaard, 2006). I OSA DIGITAALTEHNIKA JA LOOGIKA ALUSED Lk 1 Diskreetsed ja arvsignaalid 6 1.1 Kvantimine 6 1.2 Kodeerimine, dekodeerimine ja koodide liigid 8 1.3 Kümnendarvude teisendamine 13 1.4 Informatsiooni hulk ja signaali viga 14 2 Loogikafunktsioonid ja loogikalülitused 15 2.1 Loogikatehted 15 ... ma ise oma mõtestatud ja teiste inimestega positiivselt suhestatud tegutsemist koordineerida ja kontrollida. Uuringud näitavad, et inimesed, kes saavad ja oskavad kontrollida oma millegi suurema nimel tegutsemist, on õnnelikumad (nt Veenhoven 1984, Matikka & Ojanen 2004). Selle järgi ei piisa heaoluks sellest, kui keegi saab Mulle väga südamelähedane. Kollaboratsioon ja õppesisu loomine õpilaste endi poolt, võrgustik, õppimise kureerimine, personaalsed õpikeskkonnad, reflektsioon. Sisaldab enamusi õpisüsteemi funktsioone. Laadaplatsi mudel. Eeldab õppija iseseivust ja enesejuhtimist. Toimub ka hindamine ja õppeprotsessi monitooring ja haldamine (EduFeedr). 2 | Sisukord 3.1.5 Õpijuhis 24. 3.2 Kursuse tehniline teostus 26. 3.2.1 Veebipõhised õpikeskkonnad 26. 3.3 Kursuse testimine 27. Kvaliteedinõuded e-kursusele väljatöötamise etapis Ühe- ja kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine 10, 100, 1000-ga . Neljakohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga üleminekuta ja üleminekuga (jagamine jäägita ja jäägiga). Liitmis- ja lahutamistehete, korrutamise ja jagamistehete kontrollimine pöördtehtega . Puuduva tehtekomponendi leidmine (neli aritmeetilist tehet ) Sisene, kasutades oma kasutajanime ja salasõna (Sinu veebilehitseja peab lubama "küpsised") Kasutajanimi. Salasõna. Oled unustanud oma kasutajanime või salasõna? Sa pole veel sisenenud....