Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus E-raamat


Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus - Mikko Lagerspetz pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Mikko Lagerspetz
ISBN: 9789985588321
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,72

SELGITUS:

Õpik annab ülevaate sotsiaalteaduste põhilistest meetoditest uurimismaterjali kogumisel ja kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsimisel. Tutvustatakse meetodite praktilisi eeliseid ja piiranguid, samuti teadusliku kirjutamise ja sotsiaalteadlase eetikaga seotut. Läbivaks teemaks on üleskutse valida meetodid kooskõlas uurimisprobleemiga, mille uurimine algab teoreetilise probleemi tõlkimisest empiiria keelde. Sellest kasvab omakorda välja uurimisstrateegia. Võimalike meetodite hulk on aga piiramatu, sellele viitab ka raamatu alapeakiri. Tegemist on esimese eestikeelse sotsiaalteaduste meetodite üldõpikuga. Õpik sisaldab harjutusi ja näiteid Eesti jt. riikide sotsioloogide töödest. Tugeva metodoloogilise ja teadusfilosoofilise alusega käsitlus pakub huvi ka kogenumale sotsiaalteadlasele. Raamatu autor Mikko Lagerspetz on olnud sotsioloogiaprofessor EHI-s ja TLÜ-s ja Eesti Sotsioloogide Liidu president. Aastast 2006 on ta sotsioloogiaprofessor Åbo Akadeemias.

...stöö teema valik; Töö kirjandusega; ... UUS RAAMAT! Mikko Lagerspetzi... - Tallinna Ülikooli ... ... ... andmeanalüüs ja tulemuste esitamine kvantitatiivuuringus; ... Lagerspetz, M. (2017). Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus. Tallinn: TLÜ Kirjastus. Peatükk 3. Sotsioloogilised teadusideaalid. Blaikie, N. (2009). Designing social research. Cambridge, Malden: Polity Press. Buckland, M. (1991). Information as thing. Journal of the American Society for ... Mikko Lagerspetzi „Ühiskonna uuri ... Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus ... ... ... Mikko Lagerspetzi „Ühiskonna uurimise meetodid: Sissejuhatus ja väljajuhatus" sobib hästi nii kõrgkooliõpikuks kui ka enesetäienduseks kõigile, kellele pakub huvi sotsiaalteaduslik uurimistöö. Mikko Kari Lagerspetz (sündinud 23. veebruaril 1963 Turus) on soome sotsioloog, sotsioloogiadoktor (1996, Turu Ülikool).. Ta oli aastatel 1990-2008 Eesti Humanitaarinstituudi (aastast 2006 Tallinna Ülikooli) õppejõud, aastast 1997 professor ja aastatel 1998-2001 instituudi rektor.Aastatel 2005-2008 ta juhtis TLÜ Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskust. Uus raamat: Mikko Lagerspetz, "Ühiskonna uurimise meetodid". Rakvere Kolled . Kadri Saar. 14. mai 2012. AKTIIVÕPE JA AKTIIVÕPPE MEETODID. . . Aktiivõpe active learning õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, mis aitab õppijatel. õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega. Paneb õpilased. situatsiooni, kus nad on sunnitud rääkima, kuulama, kaasa mõtlema ja kirjutama.. Mikko Lagerspetzi juulis ilmunud teose „Sotsiaalteaduste uurimise meetodid - sissejuhatus ja väljajuhatus" näol on tegemist esimese eestikeelse sotsiaalteaduste meetodite üldõpikuga. Mikko Lagerspetz on olnud Eesti Sotsioloogide Liidu president ja sotsioloogiaprofessor EHI-s ja TLÜ-s. Aastast 2006 on ta sotsioloogiaprofessor Åbo Akadeemias. Mikko Lagerspetzi „Ühiskonna uurimise meetodid: Sissejuhatus ja väljajuhatus" sobib hästi nii kõrgkooliõpikuks kui ka enesetäienduseks kõigile, kellele pakub huvi sotsiaalteaduslik uurimistöö. Sissejuhatus. Euroopa Liidu laienemine 2004. ja 2007. aastal tõi kaasa ulatusliku rände uutest liikmesriikidest vanadesse liikmesriikidesse(Sõmer, 2014). ... et integreerida neid kiiremini ühiskonna- ja tööellu ja tagada neile seeläbi võrdne kohtlemine tööturu tingimustes. Tähelepanu oleks vaja pöörata ka tööandjate teavitamisele ... "Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus" 2017 28. Sirje Virkus, Aira Lepik, Elviine Uverskaja, Tiiu Reimo jt "Infoteadused teoorias ja praktikas. Kõrgkooliõpik" 2017 29. Aet Annist, Maarja Kaaristo (koostajad) "Sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia. Õpik kõrgkoolidele" 2017 30. Konrad Lorenz KEELEUURIMISE MEETODID 2010. Kordamisküsimused. . I Kirjelda uurimismeetodit. Millel meetod põhineb, mis on selle teoreetiline alus? Kust on. meetod pärit, kes on selle loonud, kus ja milleks seda kasutatakse? Milliseid mõisteid ja. vahendeid see meetod kasutab? Mis on meetodi tugevad ja nõrgad küljed?. 1. Vestlusanalüüs Vestlusanalüüs tekkis 1960ndatel Californias, Berkley ... Küsitlus on andmekogumise meetod, mille puhul vajaliku info saamiseks pöördutakse mingist valikupõhimõttest lähtuvalt teatava hulga inimeste ehk vastajate (respondentide) poole, kes kuuluvad valimisse, ning fikseeritakse nende vastused uurijate poolt eelnevalt väljatöötatud küsimustele. Küsitlus on andmekogumismeetod, mis kasutab küsimustikke (ankeete) või intervjueerimist ning ... Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus. Mikko Lagerspetz. Lisa korvi (12.21 €) E-raamatu eelvaade. ... samuti teadusliku kirjutamise ja sotsiaalteadlase eetikaga seotut. Läbivaks teemaks on üleskutse valida meetodid kooskõlas uurimisprobleemiga, mille uurimine algab teoreetilise probleemi tõlkimisest empiiria keelde ... На нашем сайте вы можете скачать бесплатно книгу X cuddly English conversations. Забавные диалоги на английском и русском языках - Ida Rodich в формате fb2, epub, pdf, txt или прочитать онлайн отрывок из книги и потом купить ее. 9. Õppijate tundmaõppimise põhimõtted ja meetodid. ... Kompleksse uurimise printsiip. Õppurit iseloomustavaid omadusi ei tule vaadelda üksikult, vaid nende omavahelises seoses, et tekiks ettekujutus...