Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine E-raamat


Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine - Helve Hennoste pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Helve Hennoste
ISBN:
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,66

SELGITUS:

Õppematerjal riigieksamiks annab lühiülevaate lugemise ja kirjutamise teooriast ning aitab tööülesannete kaudu lugemis- ja kirjutamisoskust arendada. Lisaks sisaldab õppematerjal harjutusteste (koos vastustega), mis tutvustavad eksamil kasutatavaid põhilisi ülesandetüüpe ning võimaldavad õpilasel õpitut korrata, süstematiseerida ning valmistuda eksamiks.

...lilt ja vihikust. Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades ... Viljandi Linnaraamatukogu ja kodulugu: Tekstist tekstini ... . Jutustava, kirjeldava, teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine. Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist, suuline osa rääkimist. Kokku on võimalik testi eest saada 100 punkti. Iga osa annab 25 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui • ... Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine 2018 ... . Kokku on võimalik testi eest saada 100 punkti. Iga osa annab 25 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui • Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste toel. Aheljutustamine. • Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. • Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. Tekstide kirjutamine, toimetamine ja tõlkimine Tekstide kirjutamine (copywriting) Iga reklaamüllitise, nii kodulehe, flaieri kui plakati olulisimaks osaks on selle sisu. Tekstid, artiklid, toodete kirjeldused - neid kõiki on tarvis nii teie kodulehe külastajatele teie toote või teenuse üksikasjalikuks tutvustamiseks kui nende leidmiseks otsimootorite kaudu. Meie asjatundjad on selliste ......