Minu eesti keel 5.klass. Töövihik koos sõnastikuga vene koolile E-raamat


Minu eesti keel 5.klass. Töövihik koos sõnastikuga vene koolile - Inga Mangus pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Inga Mangus
ISBN: 9789949969920
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,9

SELGITUS:

TöövihikTöövihiku harjutused toetavad õpiku materjali. Töövihik lõpeb rubriigigaSEDA MA JUBA OSKAN, kus korratakse suures mahus 1.- 4. klassi sõnavara.SõnastikTöövihikuga on kaasas eraldi sõnastik, kus on kõik 1. – 5. klassi sõnad antud kolmes esimeses vormis.

...isõnade kokku- ja lahkukirjutamine ... Asesõnad (tema, minu, selle) ... PDF EESTI KEEL TEISE KEELENA 5. KLASS - kolkja.edu.ee ... . PÖÖRDSÕNAD EHK TEGUSÕNAD Tegusõnu (lendama, kukkuma, minema) saab pöörata. Mina istun. Sina istud. Tema istub. Meie istume. Teie istute. Nemad istuvad. Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele õpetajaraamat. Sirje Toomla 103 lk Metoodiline : Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele õpik. Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla 120 lk : Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele töövihik. Heily Epro, Pille Kasuk, Sirje To ... Minu eesti keel 5.klass. Töövihik koos sõnastikuga vene ... ... . 1. klassi eesti keele töövihik. Heily Epro, Pille Kasuk, Sirje Toomla 88 lk : Ilus emakeel. Aabitsa ja 1. klassi eesti keele õpiku ja töövihiku ... Vali otsitava õppematerjali keel. Number sulgudes tähistab, kui palju õppematerjale on selles keeles. kõik keeled keelest sõltumatu (380) eesti (6594) inglise (1419) vene (468) soome (402) saksa (396) rootsi (241) prantsuse (163) muu keel (24) hispaania (15) norra (1) Eesti keel kui teine keel kuulub A-ja B-võõrkeelte kõrval ainevaldkonda Võõrkeeled. Seda õpetatakse eesti keelest erineva õppekeelega koolis. Muukeelsete õpilaste jaoks on eesti keel teise keelena võõrkeele rollis, vaatamata sellele, et Eestis toetab selle õppimist ja õpetamist üldjuhul loomulik keelekeskkond. EESTI KEELE KUJUNEMINE Kujunemise algus · 2000-2500 aastat tagasi läänemeresoome algkeelest · Arvatakse, et algkeel oli sarnane soome keelega · Eesti keele arengus saab eristada kolme perioodi: 1) vanaeesti keel- kuni aastani 1200 2) murrangueesti keel- 1200 kuni 1700 3) uuseesti keel-... Eesti keel ja kultuur. Eesti keel ja kultuur Meie, eestlased peaksime olema väga uhked ja õnnelikud, sest kuigi eesti riik on väike nii territooriumi kui rahvaarvu suhtes, on meil ikkagi oma keel ja kultuur. Eesti keel on väga eriline, sest seda ei räägi paljud. Igapäevaelus kasutab seda keelt, vaid natuke üle miljoni inimese. Eesti keel 5. klass Õppeprotsessi kirjeldus Sissejuhatus 5. klassi eesti keele õppeprotsessi kirjeldus järgib eesti keele ainekava ja koosneb järgmistest osadest: õppevaldkonnad „Suuline ja kirjalik suhtlus", „Teksti vastuvõtt", „Tekstiloome", „Õigekeelsus ja keelehoole". Eesti keel 1. klass Suuline keelekasutus. Kuulamine Koostöö Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine, põhirõhk täishääliku pikkusel. muusika: muusikalised väljendusvahendid loodus- ja inimeseõpetus: inimese meeled ja avastamine Minu klassid: Algus 1.klass 2.klass 3.klass 4.klass Muud Registry Tähestiku puzzle JigsawPlanet. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started ... Eesti keel, materjalid, 6 kl. (SmartBoard kasutamine), autor Jekatreina Kosik, LPK Pane õigesse järjekorda, tegevused (sorteerimine), autor Natalja Salmus, Mahtra Gümnaasium Eesti keel vene õppekeelega gümnaasiumi XII klassile Metoodiline juhend. 2 SISSEJUHATUS Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kooli XII klassile koosneb õpikus t, töövihikust, CD-st ja õpetajaraamatust. Õpik on loogiline jätk samade autorite X ja XI klassi õppekomplektidele, st järgib ... Minu maa, minu rahva õnn, mu rahva ... Eesti keel 3. klass Suuline keelekasutus koostöö Pikema suulise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. Kaaslaste juhtnööride kuulamine, nende järgi toimimine. Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja seoste leidmine. matemaatika: arvud 0 kuni 10 000; tekstülesanded IKT: audiofailid Eesti keel töövihik 1. klassile. 3. osa kogus. Lisa korvi. Kirjeldus Töövihik vastavab põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale. Töövihiku abil saab kujundada järgmisi oskusi: optilis-ruumi­line taju ja käe­liigutused, häälik- ja foneem­analüüs, tähtede tundmine (õige tähekuju äratundmine, kirjutamine), elementaarne ......