Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend E-raamat


Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend - Aili Kiin pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2000
KIRJUTAJA: Aili Kiin
ISBN: 4741231007487
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,75

SELGITUS:

Selle vihiku on koostanud Viljandi Maagümnaasiumi õpetaja-metoodik Aili Kiin eesmärgil hõlbustada nii õpilase kui ka juhendaja tööd ulatusliku uurimustöö koostamisel. Juhendis on kirjas uurimuse vormistamise üldnõuded ja tutvustatud erinevaid viitamissüsteeme.

...i õpilaste uurimistööde koostamise juhendit (Tartu, 2008); Saaremaa Ühisgümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend (Kuressaare, 2001); M ... Uurimistöö kirjutamise juhend - Sarnased failid ... . Vija, Kadri Sõrmuse ja Irene Artma raamatut „Uurimistöö kirjutajale" (Tartu, 2008). Tööindu ... KLASSI LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Tartu 2019 . 2 Loovtööd Tartu Hansa koolis Tartu Hansa Kooli loovtöö juhendi koostamise aluseks on võetud Riikliku Eksami- ja ... koha uurimistööde konkursil (Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, GLOBE 5. Juhendaja nimi ja amet 6. Töö koostamise koht ja aast ... PDF Õpilasuurimuse Ja Praktilise Töö Koostamise Ning ... ... ... koha uurimistööde konkursil (Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, GLOBE 5. Juhendaja nimi ja amet 6. Töö koostamise koht ja aasta 3.4. Sisukord Sisukord on töö alguses, tiitellehe järel. Sisukorras on kõik töö osad selles järjekorras, sõnastuses ja numeratsiooniga, nagu need esinevad töös endas. Kõik uurimistöö lisad tuuakse UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND 2019 . SISUKORD ... Uurimistöös peab õpilane näitama iseseisva mõtlemise võimet ja argumentatiivse teksti koostamise oskust. Uurimistöö pole referaat, kus kopeeritakse, kirjeldatakse või ... Uurimistööde kaitsmine Kaitsmisele pääsevad tööd, mille annotatsioonis on juhendaja allkiri 2 Sellised juhtumid lahendatakse igaüks omaette kokkuleppel juhendaja ning koolipoolse uurimistööde koordinaatoriga. Praegu kuulub erandite hulka näiteks Junior Achievement Eesti programmi raames väljatöötatud õpilasfirmade kui praktilise töö vormistamise juhend. Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.04.2013 nr 1-2/8 Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend Õppetöö sooritusõiguse pikendamine seoses kehtestatud eriolukorraga 2019/2020 õppeaasta kevadsemestril. Võttes aluseks Eestis ja Tallinna ülikoolis kehtestatud eriolukorra ja kooskõlas ülikooli otsustega 31.03.2020, rakendab Loodus- ja terviseteaduste instituut erisusi õppetööle.Vaata erisuste nimekirja Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö. Uurimistööde esitamise täpse kuupäeva määrab kaitsmiskomisjon hiljemalt kolmanda perioodi lõpuks. 1.6 Kaitsmine Kaitsmisele esitatakse korralikult vormistatud ja õigeaegselt valminud tööd. Lõplikult vormistatud ja autori poolt allkirjastatud uurimistöö esitab õpilane koos vormi-kohase kaitsmistaotlusega juhendajale. 1 KINNITATUD Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli direktori 21.12.2015.a. käskkirjaga nr 2-11-15 /86 KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE võivad vormistamise kohta esitada lisaks üldkehtivatele nõuetele ka spetsiifilisi nõudeid. Need puudutavad töö osi ja järjekorda, uurimistöö üksikelementide (viited, tabelid, joonised, kirjanduse loetelu jne) vormistamist ning teksti paigutust. Kuigi siin Dokumendid ja juhendid. Otsid lõputöö koostamise juhendit, praktika juhendit või midagi muud? Siit leiad hulga olulisi dokumente. ... Üliõpilastööde koostamise ja kaitsmise juhend (lõputööd) Sotsioloogia. ... Doktoritöö vormistamise juhend (pdf) Tallinna Ülikool. Narva mnt 25, 10120 Tallinn +372 640 9101. 1 KINNITATUD Direktori 31.03.2015. a käskkirjaga nr. 12-P KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE JA TEISTE KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Koostajad: Tiina Vanatoa, Ülle Juuse-Tumak Käesolev „Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend Tartu Tamme Põhikoolile" on abivahendiks nii juhendajatele kui õpilastele. Juhendi eesmärgiks on anda ülevaade uurimis- ja praktiliste tööde (edaspidi „õpilastööde") läbiviimise korraldusest Tartu Tamme Koolis, et anda tuge loovtööde koostamisel. Uurimistöö juhend Käesolev juhend reguleerib uurimistööde teostamise põhimõtteid, vormistamise nõudeid, kaitsmise korda ning hindamise aluseid Viljandi Gümnaasiumis Kinnitatud kooli õppenõukojas 30.08.2017 ja direktori käskkirjaga...