Minu pere, kodu ja sõbrad. Eesti keele töövihik E-raamat


Minu pere, kodu ja sõbrad. Eesti keele töövihik - Mare Müürsepp pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2002
KIRJUTAJA: Mare Müürsepp
ISBN: 9789985712832
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,33

SELGITUS:

Töövihik 4-10 aastastele lastele, sobib ka neile, kelle emakeel on vene keel.¤ Arendab eesti keele oskust käelise tegevuse kaudu¤ Kinnistab piltsõnastikust õpitud sõnavara¤ Aitab harjutada joonistamist, värvimist, kirjutamist, piltide lõpetamist, mustrite jätkamist, lünkade täitmist.Lisaks aitab töövihik arendada eesti keele sõnade tundmist, sõna häälikulise koostise mõistmist, kirjapildi seostamist tähendusega, mälu ja nägemistaju, iseseisva töö ja enesekontrolli oskust.

...Merge Simmul Õpik „Minu eesti keel" 1 ... Minu vastu algatatud täitetoimikud - eesti.ee ... . osa Õpik „Minu eesti keel" 2. osa Töövihik lahtiste töölehtedega „Minu eesti keel" Lauamängud, lasteraamatutd ÕPITULEMUSED TABELINA Eesti keele individuaaltunnid välismaalastele (inglise ja vene keele baasil). Rühmas 1- 3 osalejat. Maht ja täpsem kursuse sisu kokkuleppel. Üldkeele kursused: 1 akad t (45 min) hinnad: 1 osaleja - alates 28€, 2 osalejat - alates 16€ /in., 3 osalejat - alates 13€ /in. Kt lk ... Kalev Tomingas -- Raamatukoi raamatupood ... ., 3 osalejat - alates 13€ /in. Kt lk 40-41 (L) 24. 21.-25.veeb Meie kodumaa on Eesti L lk 58 Jut oma kodukohast. Kuulamisülesanne. Tv lk 26 h 1. Kt lk 42-43 Kuulamisülesanne- õpetaja loeb ette lug lk 58 teksti. Pärast lugemist hakkab ta ütlema lauseid Eesti kohta ja lapsed peavad ära arvama, oli see lause tekstist. Mäng rikkiläinud telefon *mõtleb loole lõpu Õppekava nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid; Eesti keel võõrkeelena Õpiväljundid: saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö); tuleb toime igapäevastes ... Väärtused ja kõlblus: ausus, erinevus teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis, käitumine ja selle tagajärg jms. Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, üksteisest hoolimine ja teiste aitamine, sõbrad ja sõpruse hoidmine, sallivus. Omakultuur ja kodukoha elu. Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, võlumaailm. • Mõistab häälega ja endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele • Oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel • Tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kirja • On lugenud vähemalt 8 (l. kl 4 + 2.kl 4) eesti ja väliskirjaniku teost; oskab loetud teostest ... Eesti keele töövihik vene õppekeelega koolile Esmatrükk 2008 Eesti keele töövihik vene õppekeelega kutsekoolile Kirjastus Ilo Madara 14, 10612 Tallinn Trükikoda Iloprint Kõik õigused kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle raamatu osa paljundada ei elektroonilisel, mehaanilisel ega muul ... Keeleseadus (RT I, 31.12.2015, 22) § 29. Nõuded eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistava koolituse õppekavale. Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord (RT I, 13.09.2012, 5) Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded (RT I, 27.06.2011, 1) ja hindamine I. MINA, KODU JA PEREKOND Kodu, pere ja lastekodu T. Seero „Sõnamäng". J. Wilson „Tracy Baker". K. Steinsdóttir „Kuklid ja suhkrukringlid". Pitsakeerdude retsept. LÕIMING Kultuuriline identiteet: eesti rahvaluule lühivormid. Väärtused ja kõlblus: tekstid perekondlikest väärtustest. 3 vanasõna mõistatus retsept B1- ja B2-taseme eesti keele oskus", Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008. 6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme eesti keele kursuse või on varem õppinud vähemalt 200 akadeemilist tundi. Täiskasvanud, kes soovivad jätkata eesti keele õpingutega. Vastuvõtt Muidugi kirjutan oma kogemustest ja pere asjadest, aga samas kõmuajakirjanduse moodi detailidesse tungimata. Arvan, et olen ainult pisut oma kodu ust paotanud. Minu lood on sellised, mida võiksin oma vanade ja uute tuttavatega vabalt jagada ning mis on omamoodi sarnased kõigi teiste lugudega, mis sisserännanutel jutustada oleks. Perekond. Pereliikmete kodused tööd ja tegevused. Koduümbrus. Kodu ja elukoht ning nende ümbrus. Elukoha vaatamisväärsused. Tähtpäevad. Lemmikpühad. Sünnipäev ja õnnitlemine. ajalugu: realica (5. ja 7. klass) Kodukoht Eesti Minu linn. Eesti linnade vaatamisväärsused. Tee juhatamine. Elu linnas ja maal. Eesti asukoht ja sümboolika. RE: 3. klassi eesti keele õpikut ja töövihikut pole veel. Minu laps ei saanud vist kolmandas terve poolaaasta loodusõpetuse õpikut, töövihik oli uue õppekava järgi ja õpik vana järgi. Õpetajal oli uus õpik olemas ja selle järgi siis õpetas....