Euroopa õigus E-raamat


Euroopa õigus - Thomas Oppermann pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2002
KIRJUTAJA: Thomas Oppermann
ISBN: 9789985751008
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,39

SELGITUS:

Dr. jur. dr.h.c. Thomas Oppermanni sulest ilmunud mahukas käsitlus Euroopa õigusest. Töötades Tübingeni ülikoolis, on Euroopa õigus olnud paljude aastate jooksul autori armastatumaid uurimisobjekte. Tema sõnutsi ei sisaldaEuroopa õigus, mis iseeneses on juba aastakümneid pidevas sisulise laienemise protsessis, nüüdseks mitte ainult enamikku siseriikliku avaliku (majandus)õiguse distsipliine koos paljude rahvusvahelise õiguse seostega, vaid ulatub üha rohkem ka eraõiguslikesse valdkondadesse.Raamat on kergesti käsitsetav ja ülevaatlik ning mõeldud nii üliõpilastele kui ka praktikutele.Tõlge originaalteose teisest trükist.

... seaduslik alus Eestis viibimiseks. [RT I 2010, 3, 4 - jõust ... EUR-Lex - 12012P/TXT - EN - EUR-Lex ... . 05.04.2010] Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartast tulenevad patsiendi õigused (2002) II osa . Inglisekeelne versioon. Patsiendi õiguste eesmärk on tagada "inimese tervise kõrgetasemeline kaitse" (EL Põhiõiguste Harta punkt 35) ja kindlustada riigi tervishoiusüsteemi poolt pakutavate teenuste kõrge kvaliteet. Euroopa Parlamendile anti Lissaboni lepinguga viimati Euroopa Komisjoni ametisse nimetamisel kaugeleulatuvad volitused, mis ulatuvad Euroopa Komisjoni presidendi valimistest Euroopa Parlamendis Euroopa Ülemkogu ettepanekul kuni Euroopa Komisjoni kogu koosseisu heakskiitmiseni Euroopa Parlamendis (ametisse nimetamise õigus). Seevastu ei ole ... Euroopa Liidu ühtne turg on sisepiirid ... Euroopa Liidu Teataja - EUR-Lex ... . Seevastu ei ole ... Euroopa Liidu ühtne turg on sisepiirideta ala, kus kaubad, teenused, inimesed ja kapital liiguvad vabalt erinevate liikmesriikide vahel. Inimesed saavad Euroopa Liidus liikuda sama vabalt nagu ühesainsas riigis ning elada, töötada ja õppida liidu mistahes riigis. 2. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsestel ja üldistel valimistel vaba ja salajase hääletuse teel. Artikkel 40. Õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel. Igal liidu kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus on tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel. B. Euroopa Liidu teisene õigus. 1. Üldist. Liidu õigusaktid on loetletud ELi toimimise lepingu artiklis 288. Nendeks õigusaktideks on määrused, direktiivid, otsused, soovitused ja arvamused. Liidu institutsioonid võivad neid õigusakte vastu võtta ainult siis, kui neile on selleks aluslepingutega pädevus antud. Pädevuse andmise ... Euroopa Komisjon tuli hiljuti välja ettepanekutega andmekaitse-eeskirjade reformimiseks ning põhimõtteline idee "õigus olla unustatud" on punkt, kus komisjon ja parlament on leidnud ühise keele. Euroopa Parlamendi möödunud aasta 6. juuli raport tervitas komisjoni kava andmekaitse õigusloome värskendamiseks. Euroopa Liidu praktiline konkurentsiõigus 16.10.2019 ... 11.1. õigus võtta hääleõiguslikult osa ühenduse koosolekust ja osaleda ühenduse korraldatavatel muudel tasulistel või tasuta üritustel 11.2. saada juhatuselt teavet ühenduse tegevuse kohta. 12. Liige on kohustatud täitma ühenduse põhimäärust ja selle juhtorganite otsuseid ... Euroopa Liidu õigus. I LOENG: Euroopa Liidu õigus Faktid EU kohta 28 liikmesriiki Viissada kolm miljonit elanikku Eu riigina on kolmas pärast hiinat ja Indiat. Majanduslikult suuruselt suurim maailmas Eu lippul 12 tähte sümboliseerivad rahvaste ühtsust, solidaarsust ja nende ... Liidu tolliseadustiku rakendusaktid. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (konsolideeritud versioon) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/334, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ... euroopa reisijatel on Õigus valida kas hÜvitise vÕi vautseri vahel. COVID-19 paneb tarbijatele tohutu rahalise koorma ja seepärast vajame me selliseid lahendusi, mis kaitsevad nii tarbijaid kui reisitööstust, sest vastasel korral saaks tarbijate usaldus reisitööstuse vastu jäädavalt kahjustatud. Õigus- ja tarbijaküsimuste pea...