Pragmapoeetika E-raamat


Pragmapoeetika - Arne Merilai pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2003
KIRJUTAJA: Arne Merilai
ISBN: 9789985567821
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,2

SELGITUS:

Pragmapoeetika kui teos ja uurimisala rakendab poeetikateooria loomisel keeletegevusõpetust, viimast omakorda poeetikaanalüüsi andmetega rikastades. Ilukirjandus põhineb kujundlikul keelekasutusel, mistőttu selle mistahes käsitlus peaks arvestama keelepragmaatikat või laiemalt üldist semantikat, mis liidab tähendus- ja keeletegevusõpetuse. Pragmapoeetika seob kirjandusteadusliku poeetika ja retoorika õpetuse üldise keeleuurimise ehk semiootikaga: süntaksi, semantika ja pragmaatika uurimisega - rõhuasetusega küll viimasel, kuid mitte ainult. Pragmapoeetika lähtub analüütilisest keelefilosoofiast – Gottlob Frege loodud tähenduse ja osutuse eristamise meetodist. Kuigi loogikapärane lähenemine, olles Pragmapoeetika valik, ei ole uurimisalale vältimatu, pakub see kindlaid metoodilise ranguse ja läbipaistvuse eeldusi, ulatudes Immanuel Kanti teaduslikkuse nõude – rajaneda matemaatikal – vőimaliku täitmiseni."Pragmapoeetika" jaguneb nelja osasse, milles ühelt poolt tutvustatakse, teisalt arendatakse (Eestis endiselt vaevu tuntud) deiksise ehk indeksilisuse, kõneaktide, implikatuuride ja fiktsionaalsuse teooriat. Raamat lõpeb poeetiliste kõnetegude ja kahe konteksti teooriaga. Pragmapoeetika ei erista filosoofiat filoloogiast (ja vastupidi).

...a tuletistest. Keel ja Kirjandus, 4, 301−305 ... PPS Slide 1 ... . Pragmapoeetika kui teos ja uurimisala rakendab. poeetikateooria loomisel keeletegevusõpetust, viimast omakorda poeetikaanalüüsi andmetega. rikastades. Ilukirjandus põhineb kujundlikul. keelekasutusel, mistõttu selle mistahes käsitlus peaks. arvestama keelepragmaatikat või laiemalt üldist. semantikat, mis liidab tähendus- ja ... Mis on pragmapoeetika? Teater. Muusika. Kino., 5, 33−38. Publikatsiooni t ... Pragmapoeetika - Tartu Ülikool ... . Muusika. Kino., 5, 33−38. Publikatsiooni tüüp ajakirjaartikkel Autorid, kellel on ETISe konto Arne Merilai (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid" tuleks sisestada kõigi publikatsiooni autorite nimed ... Pragmapoeetika lähtub analüütilisest keelefilosoofiast — Gottlob Frege loodud tähenduse ja osutuse eristamise meetodist (1962 [1892]), mis Bertrand Russelli, Ludwig Wittgensteini, Rudolf Carnapi jpt, peami-selt positivistide mõjul muutus eelmisel sajandil maailmalevikuga terve-mõistuslikuks teooriaks (vt näit Martinich 2001a). Kirjandust edasilugemiseksLevinson, Stephen C. 1994. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.Pajusalu, Renate 2002. Lingvistiline pragmaatika ehk mida kõike ... PRAGMAPOEETIKA (pragmapoetics) = poeetilise keelekasutuse filosoofia, keelekasutust uuriv poeetika (vrd pragmalingvistika - keelekasutuse lingvistika) kõnetegu (speech act) = lausung (utterance): 1) tegevus, protsess 2) tegevuse tulemus poeetiline kõnetegu = kujundlik, retooriline kõneakt; poeetiline illokutsioon Pragmapoeetika püüab kirjandusele läheneda analüütikapäraselt. Merilai möönab, et analüütilisel keelefilosoofial põhinevad kirjanduse käsitlusviisid võtavad siiani liigagi visalt vedu. Põhjused on peamiselt selles, et XX sajandi analüütiline traditsioon on peaasjalikult olnud hõivatud lingvistikaga ning jätnud kõrvale ... Looming. Arne Merilai on käsitlenud kirjandust, filosoofiat ja teatrit.Tema peamised uurimisteemad on olnud eesti luule, poeetika ja pragmapoeetika ning kirjandusfilosoofia.Silmapaistev on Merilai töö ballaadiuuringute vallas, sh eesti ballaadiantoloogiate koostaja ning toimetajana. Pragmapoeetika ja kahe konteksti teooria kui kirjanduse analüüsimise võtmed on kahtlemata tema algupärane panus kirjandusteaduse maastikul. Ta on oma ideed korduvalt ja põhjalikult lahti kirjutanud ning süvenemist mittekartev inimene saab neist „Vokimeistris" korraliku ülevaate. Merilai on silma paistnud kirjandusteadlasena, kes pakub uurimisainest käsitledes välja oma teooria või mõisted - varasemalt näiteks „trama" ja „pragmapoeetika. Viivi Luige loomingust leitud „olmesümbolism" annab taas kord uue mõiste ning kirjeldab tabavalt Luige luulet, mille kohta ei ole kerge hõlmavaid määr...