Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Koos olulisemate Riigikohtu lahenditega E-raamat


Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Koos olulisemate Riigikohtu lahenditega - Siim Tammer pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Siim Tammer
ISBN: 9789949482429
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,56

SELGITUS:

Raamatus on kasutatud materjale seisuga veebruar 2012.Koostanud Siim Tammer ja Liina Tamela

...Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) Tsiviilõiguse üldosa TSIVIILSEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUS 1 ... Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. ... . Loeng ÜLDMÕISTED Õigus - riik - riigi poolt kehtestatud õigusnormide kogum, mille täitmine tagatakse riigi sunniga. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Paul Varul (Koostaja) Irene Kull (Koostaja) Villu Kõve (Koostaja) Martin Käerdi (Koostaja) Kaupo Paal (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ... Olulisemate muudatustena võiks esile tuua muudatusi lepingu eseme, lepingu ... ja tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatuga. Teatud küsimustes analüüs ... Tsiviilseadustiku üldosa seadus - Riigi Teataja ... ... Olulisemate muudatustena võiks esile tuua muudatusi lepingu eseme, lepingu ... ja tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatuga. Teatud küsimustes analüüsiti ka ... tehtud Riigikohtu lahenditega ja nende raames väljendatud väärtusotsustega, mis pakuvad Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Terviktekst seisuga 18. november 1996. ... Seaduse sätet tõlgendatakse koos seaduse teiste sätetega , lähtudes seaduse mõttest . ... Tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-des 34 ja 168 tähendatud alusetu rikastumise sätetena kohaldatakse Eesti NSV tsiviilkoodeksi §-de 477 ja 478 sätteid . TSIVIILSEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUS §65. Eseme väärtus. Eseme väärtuseks loetakse selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti. Eseme harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind). ASJAÕIGUSSEADUS § 241. Hoonestusõiguse mõiste ja ulatus Viljandimaa kodulugu : toimetab ja koostab Veronika Raudsepp Linnupuu Start studying TsÜS (Tsiviilseadustiku Üldosa Seadus) Varuli õpikule tuginedes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Tsiviilseadustiku üldosa seadus : redaktsioon jõustunud 01.07.2010 tehnilised andmed. Kirjastaja: Ten-Team Ilmumisaeg: 2010 Keel: eesti Deposiitor: Eesti Rahvusraamatukogu ... tsiviilõiguse üldosa seadused Eesti tsiviilõigus. VAATA VEEL. Eesti Panga põhikiri : Riigikogu poolt 3. mail 1927. a. PÄEVAKAVA 10.00-10.30 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse põhimõisted. 10.30-12.30 Majandustegevuse register. LÕUNA 14.00-15.00 Veeseaduse muudatused -hüdrogeoloogiliste tööde Arumäe, Urmas (2009). Tsiviilseadustiku üldosa seadus ja rahvusvaheline eraõigus. Loengukonspekt. . EBS Print. 3Tsiviilseadustiku üldosa seadus. - RT I 2002, 35, 216 … RT I 06.12.2010, 12 ... Olulisemate kasutatud allikatena võib käesolevas töö puhul välja tuua UNICTRAL-i ... riigikohtu lahendeid ning eeskätt teise peatüki esimene ja kolmas alapunkt tuginevad Kuigi 3. juulil 1992 kehtima hakanud põhiseaduse § 25 järgi tuli hüvitada nii varaline kui ka mittevaraline kahju, ei sätestatud sellist kohustust 1. septembrist 1994 kehtima hakanud tsiviilseadustiku üldosa seaduses tervisekahjustuse puhuks (vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 22. mai 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-37-06, p 10 ... Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 15.12.2017 08:12 905.13 kB Vastavate lahenditega on lahendatud konkreetsed vaidlused, kuid lisaks on kohus andnud omapoolseid juhiseid sarnaste olukordade lahendamiseks, seaduse kohaldamiseks ning ka lepingute/kokkulepete tõlgendamiseks. ... Riigikohtu lahendit, ... Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa ......