Historia iuris Estoniae. Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu E-raamat


Historia iuris Estoniae. Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu - Peeter Järvelaid pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Peeter Järvelaid
ISBN: 9789949527366
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,52

SELGITUS:

„Historia iuris Estoniae“ on esimene eestikeelne akadeemiline ülevaade meie õigusteaduse ja õigushariduse ajaloost – teos, mille sarnast meie lähinaabritel veel pole. Raamat pakub panoraamse käsitluse akadeemilise õiguskultuuri kujunemisest Eesti alal 17. kuni 21. sajandini ning ühtlasi võimaluse jälgida Eesti õigusteaduse ja -hariduse üldisi arengutendentse ka Euroopa laiemas kontekstis. Samuti antakse põhjalik ülevaade meie akadeemilise õigusruumi hetkeseisust ning uuritakse Eesti õigusteaduse perspektiive lähemas ja kaugemas tulevikus.Õigusteaduse ja akadeemilise õigushariduse ajalugu Eestis on olnud tihedalt seotud ülikooli ajalooga Tartus ning mõjutatud kuulumisest saksa keele- ja kultuuriruumi ja hiljem ka Vene impeeriumisse. Raamatus tuuakse arvukalt näiteid Eestis tegutsenud õigusteadlaste suhtlusest, koostööst ja rahvusvahelistest kontaktidest. Ühtlasi on tegemist süvakultuurilise analüüsiga juristi elukutsest, mis on sellisena vajalik igale tegevjuristile oma tegevuse mõistmisel, mõtestamisel ja väärtustamisel. Teosest võiks saada oluline käsiraamat neilegi, kelle amet tänapäeva Eestis on (või saab edaspidi olema) õigusteaduse ja -hariduse tuleviku planeerimine.Raamatu autor professor Peeter Järvelaid rajas 1980. aastate keskpaigas oma õpetaja professor Leo Leesmendi jälgedes Tartu ülikoolis Eesti õigusajaloo kui õppeaine. Peeter Järvelaid on pika uurimis- ja õpetamiskogemusega õigusteadlane, olnud professoriks nii Tartus kui ka Tallinnas ning külalisuurijaks reas välismaistes ülikoolides ja teaduskeskustes.

...ssaalile. Esimese öö õigus oli saanud eesti rahvusliku narratiivi osaks ... Rahva Raamatu jõulukuu kliendileht 2015 by Rahva Raamat ... ... . 1925. aastal esilinastus nii Tartu kui Tallinna kinodes mängufilm "Esimese öö õigus ( Jus primae noctis )". Eestis.ee > Kultuur ja Haridus > Ajalugu Ajalugu 1918 1920 Ajalugu Hotellid Majutus assüüria assyria eesti estline estonia johan laidoner jüriöö kindral krahv laev laevad lahingud lea stroh lea täheväli lea täheväli stroh majakas mulgi mulgi raudtee mõis mõisad mõisaküla naljad olof stroh park parun raudtee reisijutud sõjamängud ... Missuguses ajalugu puudutavas küsimuses tegid Eesti, Läti ja Leedu s ... Historia iuris Estoniae. Eesti õigusteaduse ja ... - Raamat24 ... ... Missuguses ajalugu puudutavas küsimuses tegid Eesti, Läti ja Leedu suursaadikud Saksamaal 2017. aasta algul pöördumise saksa ajakirjanduse poole? Juhtisid tähelepanu, et Balti riikide linnade nimesid tuleks esitada mitte ajaloolisel, vaid praegu kehtival kujul - näiteks mitte Reval, vaid Tallinn. E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks! Historia Iuris Estoniae. Tallinn: Argo,2015, kd. 1: Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu, 270 lk. Constitutiones Academiae Dorpatensis(Academia Gustaviana põhikiri). Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana põhikiri.Teine, parandatud ja täiendatud väljaanne. Tartu: Tartu Ülikool Kirjastus,2015, 176 lk. (ISBN 978-9949-32-988-5) (koos ... Eesti keele, rahvakultuuri ja folkloori uurimise vallas tehti suuri edusamme — kui näiteks esimene rahvusülikooli eesti keele professor oli veel tsaariaegne tsensor Jaan Jõgever (1860-1924), siis perioodi lõpul tegeleti eesti ja läänemeresoome keelte uurimisega juba arvestataval akadeemilisel tasemel, mainitagu Andrus Saarestet (1892 ... Eesti seadustest, õigusaktidest, erialakirjandusest ladinakeelseid juriidilisi fraase ja termineid, mis on välja kujunenud juba rohkem kui kaks tuhat aastat tagasi. Sellised ladinakeelsed sõnad ja väljendid täiendavad õigusteaduse keelt. Nende kasutamine ei vähenda emakeelse õigusterminoloogia arendamise ja kasutamise tähtsust. 10 Eesti õiguse ajalugu.Küsimustik.1. Õigus ja kohtukorraldus Vana Eestis2. Võimukorraldus Vana Eestis3. Kohalikud kodifikatsioonid keskaegses Eestis4. Liivimaa maapäev5. Taani võimukorraldus keskaegses Põhja Eestis6. Võimukorraldus ordu maadel7. Võimukorraldus Tartu ja Saare Lääne piiskopi maadel8. Linnade eriline õiguslik seisund ja korraldus keskaegses Eestis9. ️ EESTI ISESEISVUMINEIseseisvumise eeldusedEesti iseseisvumine on otseselt seotud I maailmasõjaga, mille käigus lagunesidEuroopa impeeriumid Venemaa ja Austria Ungari. Maailmasõja järel tekkisidEuroopa kaardile sellised uued riigid nagu Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola,Tsehhoslovakkia. Mõlemale, juba enne maailmasõda nõrgenenud, riigile saimaailmasõda saatuslikuks. 1989. aastaks oli ka Eesti iseseisvusliikumises tekkinud kaks suunda. 1989. a veebruaris algatasid ERSP ja EMS-i ümber koondunud jõud Eesti kodanike komiteede liikumise, mille peaeesmärgiks sai Eesti Vabariigi taastamine juriidilise järjepidevuse alusel. 1990. aastal valisid kodanike komiteede registreeritud Eesti kodanikud Eesti Kongressi.11. Eelmisel ehk selle aasta 43. nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 2794 inimest, Tallinnas leidis kinnitust ka selle hooaja esimene B-gripiviiruse juht, teatas terviseamet. -rahvusluse ja romantismi levik Euroopas 19. sajandil, mis tõi kaasa rahvusriikide kujunemise 19. sajandi teisel poolel (Saksamaa ja Itaalia) ja Eestis estofiilide liikumise (baltisakslastest eestihuvilised; kuna nad toetasid eesti kultuuri ilminguid, uurisid eesti keelt ja kultuuri, andsid välja ajalehti, ilukirjandust ja kooliraamatuid ... eksportis Eesti kaupu 161 riiki ja importis kaupu 118-st riigist. Kaubandusbilanss oli positiivne 99 riigiga. III lisa 2. diagrammis on esitatud Eesti väliskaubanduse näitajad aastatel 1995-2004. d) Õitsev masina- ja metallitööstus Eesti masina- ja metallitööstuse ajalugu ulatub tagasi 19. sajandi teise poolde. Tänase päeva...