Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik E-raamat


Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik - Erkki Bahovski pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Erkki Bahovski
ISBN: 9789985033661
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,10

SELGITUS:

Õpikust ja töövihikust koosnev komplekt käsitleb 20. sajandi ajalugu alates Esimese maailmasõja lõpust kuni tänapäevani ning tugineb demokraatia, inimõiguste ja võrdse kohtlemise printsiipidele. Paralleelselt globaalsete suurvõimudega vaadeldakse Euroopa positsiooni muutumist maailmas ja ajaloolisi arenguid Eestis. Lisaks poliitilisele ajaloole pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse majanduse ja tehnoloogilise tsivilisatsiooni kujunemisele. Kultuuri-, mentaliteedi- ja ideedeajaloo kaudu tuuakse esile nii ajastu tugevusi kui ka selle vastuolusid ja nõrkusi ning näidatakse, kuidas eelnevad ajaloolised sündmused on mõjutanud nii poliitikute kui ka kultuuritegelaste käitumist ja mõtlemist, mis omakorda on vormunud uueks ajalooliseks tegelikkuseks.Arvukate ilukirjanduslike tsitaatide kaudu on ajalooline aines lõimitud kirjandusega, kuid kasulikke paralleele leidub ka loodusainete (keskkonnakaitse tekkimine), ühiskonnaõpetuse (erinevad vabastusliikumised), majandusõpetuse (aktsiaturu kujunemine, majanduse globaliseerumine), kunstiainete (avangardism, modernism, popmuusika), täppisteaduste (füüsika- ja kosmoseuuringud) jt ainevaldkondadega. Õpiku viimased peatükid käsitlevad maailma ees seisvaid globaalseid väljakutseid.Õpiku peatükkide lõpus olevad küsimused sobivad arutlemiseks klassis või grupis. Õpiku ülesehitust järgiv töövihik pakub ülesandeid iseseisvaks tööks, pannes erilist rõhku õpitu seostamisele õpilase kogemuse (lisainfo otsimine, vaatlused igapäevases elus, lühiküsitluste läbiviimine, statistika tegemine jms) ja teiste õppeainetega. Olulisel kohal on õpiku vm tekstide süvalugemine, analüüs ning kokkuvõtete ja järelduste tegemine. Õpitu kinnistamisel on abiks ristsõnad ja kasutatud mõistete alfabeetiline sõnastik.Erkki Bahovski on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning täiendanud ennast Eesti Humanitaarinstituudis, Groningeni ülikoolis (Holland) ja Oxfordi ülikoolis (Ühendkuningriik). Ta on töötanud ajalehe Postimees arvamus- ja välisuudiste toimetajana, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunikuna, juhtinud välispoliitika saateid Kuku raadios ja Eesti Rahvusringhäälingus ning tõlkinud soome keelest ajaloo- ja poliitikaraamatuid. Praegu töötab ta Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses ja on kuukirja Diplomaatia peatoimetaja.Milvi Martina Piir on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning täiendanud ennast Viini ülikoolis. Ta on töötanud Europe Direct teabevõrgustikus, ajaloo peaspetsialistina Eksamija Kvalifikatsioonikeskuses ning erinevates üle-euroopalistes haridusprojektides Viinis. Ta on kirjutanud ajalooõpikud ja töövihikud „Inimesed ajas” (5. klassile) ja „Vanaaeg” (6. klassile) ning tõlkinud Austria ajalooga seotud märksõnu eestikeelses Vikipeedias. Ta teeb kaastööd raadiojaama Retro FM iganädalastele Euroopa uudistele ning jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktoriõppes.

...ISBN: 9789985033661 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Asutav Kogu ja selle tegevus ... Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo ... ... . Maaseadus ehk maareform. Meeleolu Vabadussõja alguses, Rahvaväe ebaedu ja Punaarmee kiire edasitungi põhjused. Muutus võitlusmotivatsioonis, Eesti vabastamine. Pealetung idas ja lõunas. Rahuläbirääkimised ja Tartu rahu. Tartu rahulepingu tingimused, selle tähtsus Eesti ajaloos. Elektriõpetus 2.43 € 5514 Füüsika ülesannete kogu põhikoolile 5.11 € 4623 Füüsika põhivara põhikool ... Kahekümnes sajand pähklikoores ja ühiskonnaõpetus 6 ... ... . Elektriõpetus 2.43 € 5514 Füüsika ülesannete kogu põhikoolile 5.11 € 4623 Füüsika põhivara põhikoolile 3.39 € AJALUGU 6893 Valgus ja varjud: 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik 11.76 € 6894 Valgus ja varjud: 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo töövihik 5.82 € INIMESEÕPETUS 8020 IN. 2. Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik : Erkki Bahovski, Milvi Martina Piir : Õpikust ja töövihikust koosnev komplekt käsitleb 20. sajandi ajalugu alates Esimese maailmasõja lõpust kuni tänapäevani ning tugineb demokraatia, inimõiguste ja võrdse kohtlemise printsiipidele. ja õpetamisega nende ühtsuses; ajaloo-alane, kuna suhestutakse erisuguste ajalooteoreetiliste ja -filosoofiliste seisukohtadega, reflekteeritakse nende üle ja analüüsitakse neid; filosoofiline, sest kirjeldatakse väärtusalaseid valikuid, implitsiitseid tähendusi, väärtuste esitamise vaatepunkte ja teatud vaikimisi "Balti riikide hariduse ja pedagoogilise mõtte ajalugu 1940-1990 (30.10.2010−19.08.2013)", Vadim Rõuk, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum. Publikatsioonid Klass Ilmumas on 9. klassi ajalooõpik, mille auto-riteks Erkki Bahovski ja Milvi Martina Piir. Õpiku pealkirjaks on „Valgus ja varjud: 20. sajand ajaloos". Kuidas te autoritena seda lahti mõtestaksite? Milvi Martina Piir (MMP): Soovime selle kujundiga viidata 20. sajandi vastuolulisu-sele: ühelt poolt vägivaldsed ideoloogiad ja 3. Karolina Antons,Terje Hallik. Eesti ajaloo õpik 5. klassile, lk 26-29; töövihik lk 24-25 4. Milvi-Martina Piir. Inimesed ajas. Ajalooõpik 5. klassile. I osa, lk 12-15 5. Andres Adamson, Einar Värä. Ajalugu 5. klassile, lk 20-21 6.Tööleht aastaarvudega, et laps saaks harjutada sajandite ja aastatuhandete määramist 4. T - 2. tunni ajal käivad 1.klasside väikesed ja 4. klasside suured päkapikud jõulusoove toomas T - 5. tunni ajal 4.-9. klassi I trimestri tublide õppurite ja sportlaste tunnustamine K - 13.30 kontsert Rakvere linna emeriitõpetajatele, esinevad 2.-5. klassi õpilased 7)tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 5. klass 5. klassi lõpuks õpilane: 1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, Lähiajalugu (20. sajand ja 21. sajandi algus) Allikad Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid. Eesti riikluse alusdokumendid 1917-1920 (2008). Koostanud Ago Pajur. Tartu Molotovi-Ribbentropi paktist baaside lepinguni. Dokumente ja materjale (1989). Koostanud Heino Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad Uusim versioon Kehtiv alates 01.07.2014 Põhitekst EVS 891:2008. Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine Uusim versioon Kehtiv alates 07.04.2008 ... Laulu- ja tantsupidu mõtiskleb tuntud ütluse "Kõik, mis sa teed, teed kõik endale" üle.Ja selleks, et endal oleks hea, tuleb ka teistele head teha. Üle tunni aja kestev kontsert pakub heaks nautimiseks erinevaid tantse, laule, näitemänge nii Valga Põhikooli perelt kui meie sõpradelt Riia Eesti Põhikoolist. ️ Keskaja periodiseerimineKeskajaks on hakatud kutsuma ajajärku Euroopa ajaloos, mis järgnes Rooma riigi langusele. Nimetus võetikasutusele XV sajandil, mil Euroopas hakati senisest rohkem hindama vanaaega ja vaimustuti selle saavutustest.Muistne Rooma riigi langusele järgnenud aastatuhat tundus toonastele inimestele sünge ja sellest tuligi nimetuskeskaeg ­ periood, mis jäi vana ja ... Valgus tundub olevat midagi iseenesestmõistetavat, millele ei pöörata igapäevaelus enamasti tähelepanu.Põhilise valguse saame Päikeselt. Lisaks sellele on meil päikesevalguse puudumisel (näiteks öösiti või pilves ilmaga) erinevaid võimalusi valguse tekitamiseks - elektrilambid, küünlad, aga ka puit, gaas või õli....