Uurimus usundiloost E-raamat


Uurimus usundiloost - Mircea Eliade pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017/2018
KIRJUTAJA: Mircea Eliade
ISBN: 9789949775262
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,20

SELGITUS:

Mircea Eliade (1907–1986) on üks 20. sajandi tuntumaid usundiloolasi, kelle arutlused on tekitanud rohkelt vastukaja ja kaasamõtlemist, aga ka poleemikat. Lisaks usundiloole on ta silma paistnud kirjaniku, filosoofi ja esseistina. Laiahaardelisus ongi Eliade kirjeldamise võtmesõnu – elu jooksul jõudis ta süüvida mitmesugustesse erinevatesse teemadesse, nende hulgas jooga, šamanism, initsiatsiooniriitused, okultism, alkeemia jm. Kõiki neid teemasid seob Eliade elukestev huvi sakraalsuse ja inimmõtte teiste põhivormide vastu nende erinevates ilmingutes ja väljendustes.Esmakordselt 1949. aastal prantsuse keeles ilmunud „Uurimus usundiloost” („Traité d’histoire des religions”) on teos, milles Eliade on oma erinevad uurimishuvid üheks tervikuks kokku põiminud, seadeseesmärgiks esitada põhjalik sissevaade religioossuse põhivormidesse. Siin välja käidud ideed ja arusaamad on püsinud mitmesuguste diskussioonide keskmes tänapäevani.

...siivne intervalltreening Loe artiklit. Heureka ... uurimus - Tervis ... . Esmakordselt 1949. aastal prantsuse keeles ilmunud „Uurimus usundiloost" („Traité d'histoire des religions") on teos, milles Eliade on oma erinevad uurimishuvid üheks tervikuks kokku põiminud, seades eesmärgiks esitada põhjalik sissevaade religioossuse põhivormidesse. UUS: Mircea Eliade, "Uurimus usundiloost". Prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult, järelsõna Erki Lind. 544 lk. Mircea Eliade (1907-1986) on üks 20 ... Uurimus - Vikipeedia ... . 544 lk. Mircea Eliade (1907-1986) on üks 20. sajandi tuntumaid usundiloolasi, kelle... Teemalehed: uurimus. Eesti uudised. SUUR VALE: Rainer Vakra ülikooli lõputöö on plagiaat ... Mircea Eliade "Uurimus usundiloost" Kirjastus Tartu Ülikooli Kirjastus ISBN 978-9949-77-526-2 Ilmumisaasta 2017 Staatus Ilmumas publikatsioonide all peetakse silmas neid, mis on väljaandesse või kogumikku vastu võetud (accepted, in press), ent toimetamise või trükiprotsess on veel pooleli. ... Alates 2016. aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta kuludokumente esitama ei pea. 20% mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Esmakordselt tehakse mahaarvamine 2016. Näited uurimistöödest. Anete Osi, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Vahetusaastale mineku põhjused ja mõju vahetusõpilasele", uurimistöö 2019 Helena Veerla, Põltsamaa Ühisgümnaasium,"YFU vahetusõpilaste mõju klassi- ja koolikaaslastele Eesti koolide näitel", uurimistöö 2019 Johanna Kai Kaasik, Tallinna Ühisgümnaasium, "Sissetulevate vahetusõpilaste ... Humanistic Base Texts and the Mahāyāna Sūtras. Studia in honorem Linnart Mäll: Centre for Oriental Studies, University of Tartu: 2008 : 374 lk: 25,00 € "Avatud Eesti raamat" on eestikeelne peamiselt filosoofiat ja ühiskonnateadusi käsitlevate tõlkeraamatute sari, mis ilmub alates aastast 1994. Sarja raamatuid annavad välja Eesti kirjastused (esimese saja köite juures 11 kirjastust: Ilmamaa, Vagabund, Hortus Litterarum, Varrak, Tänapäev, Tartu Ülikooli Kirjastus jm), kuid sarjal on olnud ühine peasponsor - Avatud Eesti Fond (kuni ... "Uurimus usundiloost" (TÜ kirjastus, tõlkija Mirjam Lepikult). Eliade mahukast loomingust on eesti keeles siiani ilmunud ainult ilukirjandust ja valik esseid. Samal ajal on Eliade olnud üks 20. sajandi huvitavamaid mõtlejaid, kelle usundiloo- ja müüdiuuringud on tohutult põnevad ning kes oma tähelepanekute ja teooriatega on ka olulisel ... Uurimust käsitletakse kui uuringut või küsitlust ja/või selle analüüsi. Seega on uurimus uurimistööle eelnev etapp. Uurimistööd mõistetakse kui tööprotsessi ja lõpuks kaante vahel olevat tööd. Uurimistöö on: 1) uurimusliku protsessi konkreetne tulemus- kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti ... Universitas Tartuensis Tartu ülikooli ajakiri oktoober 2017, nr 9. Mircea Eliade. UURIMUS USUNDILOOST Tõlkija Mirjam Lepikult. Sari „Avatud Eesti raamat", ISBN 978-9949-77-526-2, 544 lk. Meie uurimus tugineb 2015-2016 Eesti teadus- ja arendusvaldkonna töötajate hulgas läbi viidud küsitlusuuringule. Kogutud andmeid analüüsides tuvastasime, et paindliku tööajaga töökohtade täitmisel on oluline selektsioonimehhanism, st paindliku tööaja võimaluse saavad teatud tüüpi töötajad suurema tõenäosusega. Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatud. 1994. aastast kuni 5. juulini 2019 on ilmunud 219 teost (231 raamatut), sh seitse teost 2. või 2., parandatud trükis: Aristoteles. Nikomachose eetika (1996/2007); Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse (1996/1999); Kołakowski, Leszek. Uurimus- trükis ilmunud v. kirjalik uurimistöö. Kodu-uurimistöö- on uurimuslik töö, mille temaatikaks on oma kodukandi v. mõne muu piirkonna(nii ajaloo kui tänapäeva, loodus- kui inimkeskkonna) uurimine. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst Anarhismis esinev kriitiline mõtlemine ja selle olulisus. Anarhism kui kriitiline mõtteviis ja selle olulisus tänapäeval Sissejuhatus Viimasel ajal on "anarhia"-mõiste saavutanud taas teatava aktuaalsuse. Peatüki eesmärgiks on aidata uurijat uuringu kavandamisel. See osa toob ära sotsiaalteaduslike uurimuste metodoloogilised alused: avab uurimuse kavandamise protses...