Tsiviilseadustik 2019 E-raamat


Tsiviilseadustik 2019 -  pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2019
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789949733408
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,6

SELGITUS:

Kogumik “Tsiviilseadustik 2019” sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 2019 1. jaanuari seisuga. Kui selleks ajaks olid avaldatud 2019 jooksul jõustuvad seadussätted, on ka need kogumikku lisatud.Käesolev kogumik järgib põhistruktuurilt oma eelkäijaid – alates kogumikust “Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid”, sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva 5 seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandi- ja korteri­ühistuseaduse, perekonnaseisu­toimingute seaduse ning rahvusvahelise eraõiguse seaduse. Andmaks terviklikumat pilti käsitletavast valdkonnast, on käesolevasse kogumikku lisatud abieluvararegistri seadus. Juhul kui konkreetse paragrahvi viimased lõiked või punktid on kehtetuks tunnistatud, siis ei ole kehtetusviidet toodud, võimaldamaks lugejal saada paremat ülevaadet kehtivast seadusest.

...... KOGUMIK "KARISTUSÕIGUS 2019" Andrus Lauren ... TSD | Maksu- ja Tolliamet ... . Sisaldab Eesti karistusõiguse põhilisi õigusakte seisuga 1. aprill 2019. Käesolev kogumik järgib põhistruktuurilt oma eelkäijaid - alates kogumikust "Karistusõigus 2005 & kommentaarid". Pankrotiseadus 1.9.2019 Seadused ja seadustikud 10,00 € Rahvusvaheline õigus õppematerjalid 36,00 € Kindlustusõigus õppematerjalid 13,00 € Kohtute seadus. Kommenteeritud väljaanne kommenteeritud väl ... Tsiviilseadustik 2019 - RMP.ee ... . Kommenteeritud väljaanne kommenteeritud väljaanded 25,00 € Karistusõigus. Üldosa õppematerjalid 53,00 € Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine (2019) õppematerjalid 44 ... 10 RKTKo 05.06.2019, 2-17-17217/37, p 22. 11 Samas, p 23. 12 Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu 733 SE. 13 RKTKo 05.06.2019, 2-17-17217/37, p 24. 14 Samas, p 25. Äriühingu osanike ja aktsionäride antud laenusid käsitlevad erisätted on olemas mitmete teiste riikide õiguses (sh Saksamaal ja Rootsis). Legislação consolidada sem valor legal: Código Civil, Código Penal, Código do Trabalho, Código do Procedimento administrativo, etc . Pode consultar estes e outros códigos por actividade. Kogumik "Tsiviilseadustik 2014" sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 1. jaanuari 2014 seisuga. Käesolev kogumik järgib põhisstruktuurilt oma eelkäijaid - alates kogumikust "Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid", sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva 5 seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandiseaduse, perekonnaseisu ... Millal pöörduda tsiviilasja alustamiseks kohtusse? Tsiviilasi on eraõigussuhtest tulenev kohtuasi. Tsiviilvaidluste ring on suur ning sinna alla kuuluvad erinevatest lepingutest ja võlasuhetest tulenevad vaidlused, perekonna- ja pärimisasjad, asjaõigust puudutavad vaidlused, äri- ja mittetulundusühingute tegevuse ja juhtimise küsimused, pankrotiasjad ning tööõiguse küsimused. Mart Laari raamat „Metsavennad" ilmus 1993. aastal ja on seejärel tõlgitud mitmesse keelde. Möödunud 20 aasta jooksul on metsavendlusest avaldatud arvukalt uut materjali, mis võimaldab seniseid ebatäpsusi kohendada ning koostada uus terviklik ülevaade relvastatud vastupanuliikumisest Eestis II maailmasõja järel. Raamatu juhatab sisse käsitlus metsavendluse ajaloolisest taustast ... Alates 15. märtsist 2019 kehtib mõlemale registrile kohanduv raseduse infosüsteemi põhimäärus. Vähi sõeluuringute register alustas tööd 2015. aasta jaanuaris. Narkomaaniaravi andmekogus on isikustamata andmed aastatest 2008-2019, narkomaaniaraviregistrina kogutakse isikustatud andmeid alates 10. veebruarist 2020. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku järgi on riigilõiv rahasumma, mis tasutakse riigile menetlustoimingu tegemise eest. Riigilõivu tuleb tasuda: hagilt, vastuhagilt ja iseseisva nõudega kolmanda isiku hagilt; avalduselt hagita menetluses ja kohtu omal algatusel tehtud toimingult; Samuti on kavas ühtlustada tsiviilseadustik - nii omandi arvestuse süsteemi kui ka sotsiaalkaitse reeglite osas. Lisaks võivad Moskva ja Minsk luua ühtse energeetikaregulaatori, kooskõlastada põllumajandus-, kaubandus- ja monopolidevastase poliitika. ... Kaugemale NATOst: Venemaa ja Valgevene korraldavad suurõppuse "Liidu Kilp 2019" Et ... Tavalise inimese "saatuse" mõistesse on kätketud justkui midagi pimedat ja saatuslikku. Teadlike inimeste jaoks on karma seadus sama arusaadav ja "süsteemne", nagu tavaliste inimeste jaoks on füüsikaseadused või valitsuse aktid, näiteks tsiviilseadustik. Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad....