Õiguskeel 2018 E-raamat


Õiguskeel 2018 -  pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2019
KIRJUTAJA:
ISBN: 4741231010043
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,85

SELGITUS:

ÕigusküsimusiKaidi Kahu. Ahistava jälitamise kriminaliseerimine Eestis – kuriteokoosseisu erakordsusest ja sellega seotud problemaatikast.Henry Timberg. Lühimenetlusest.Laura Kask. Küberturvalisuse seadusest.Triinu Rennu. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusest.Ilmar Tomusk. Võimalikud keeleseaduse muudatused ning küsimused,mis vajavad keeleõiguses lisatähelepanu.Peter Pedak. Vähem seadusi ja paremini täidetavad välislepingud.Ameti- ja õiguskeele arusaadavusAime Vettik. Selgelt ja ühemõtteliselt.Karmen Vilms. Ülevaatlikult õiguskeelepäevast.Eeva Attila. Seaduskeel – katsumus või võimalus? Soome seaduskeele keerdkäigud ja kuidas neist välja tulla.Helin Kask. Mõned näpunäited, kuidas ühemõtteliselt väljenduda.Terminid ja mõistedJaan Sootak. Karistusõiguse eriosa terminitest varavastaste süütegude näitel.Albert Linntam. Kuidas tunda ära riigiabi?Sander Põllumäe. Kontrolltehingu mõiste ja regulatsioon. Kehtivast õigusest ja vajadusest seda täiendada.Uusi keeleuurimise meetodeidIngrid Sibul. Masintõlge ja eestikeelsed õigustekstid – ühe tõlkija senised kogemused Euroopa Komisjonis.Riina Rosenfeld. Marju Taukar. Selgest keelest lugeja pilgu läbi.Martin Aher. Faktiväited ja väärtushinnangud.

...able conditions for the development of the Estonian language ... Reinsalu: õiguskeel peab olema kõigile mõistetav - Uudised ... ... . ehk Elu seaduse fassaadi taga. Õiguskeel 2/2016, lk 3. 9 RKKKo 11.06.2018, 1-17-1629/44, p 18. 10 RKKKo 22.06.2011, 3-1-1-48-11, p 9.1. 5 Siiski ei tähenda eeltoodud käsitlus seda, et eeldatakse igasuguste võimalike kaitsmisvõimaluste puudumist. Vastupanuvõimetuse sedastamiseks piisab sellest, kui Eestikeelne tõlge (märts 2018) Saksa parlament võttis vastu autoriõiguse seaduse muudatuse, mis täpsustab autoriõigusega kaitstud teose kasutamist hariduses ja teadustöös kehtestades mh teose mahu määrad vabaks kasutamiseks. Muudatus jõustub 1.märts 2018. Uudis ja seaduseelnõu in ... www.eki.ee ... . Muudatus jõustub 1.märts 2018. Uudis ja seaduseelnõu ing.keeles. (jaanuar 2018) Vandetõlkide Koda. 153 meeldimist. Vandetõlkide koda on Eesti vandetõlkide kutseorganisatsioon. Vandetõlk on tõlkija, kellele riik on andnud ainupädevuse teha ametlikke tõlkeid. 1 Parrest, N. Õigusselgusest õiguskantsleri töös. - Õiguskeel 2008/1 2 Lõhmus, U. Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte. - Õiguskeel 4/2015 3 Korrakaitseseadus.- RT I, 22.03.2011, 4…RT I, 02.12.2016, 6 4 RKKKo 3-1-15-07, p 14 6 Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika uuringud 20. Tallinn: Justiitsministeerium 2015, lk 105. Gümnaasiumi valikkursus „Ettevõtlusõpetus" 4 Ettevõtlusõpetuse kursuse läbimiseks saab kasutada järgmisi võimalusi: 1. Junior Achievement Eesti (JA Eesti) õpilasfirma programmi, mille raames viiakse läbi praktiline tegevus ettevõtte loomisest kuni lõpetamiseni....