Strateegia E-raamat


Strateegia - Edward N. Luttwak pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Edward N. Luttwak
ISBN: 9789985702482
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,33

SELGITUS:

Kui soovid rahu, valmistu sõjaks. Ründerelvade väljaarendamine võib olla ka puhtalt kaitseotstarbeline. Lahingus võib halvim tee osutuda parimaks. Edward Luttwak näitab, et strateegia sellistest näiliselt vasturääkivatest väidetest koosnebki. Need on näited paradoksaalsest loogikast, mis täidab kogu strateegia valdkonda.Tegemist on laialdast tunnustust leidnud teosega, mida praeguses väljaandes on pärast Lahesõda täiendatud. Luttwak toob ühelt tasemelt teisele liikudes esile strateegiale eriomase loogika, alustades lahingutaktikaga ja lõpetades suure strateegiaga. Luttwak uurib õhujõudude rolli 1991. a. Lahesõjas, mille planeerijate hulka ta ise kuulus. Seejärel täheldab ta "postheroilise" sõja esilekerkimist 1999. a. Kosovo sõjas, mis oli küll Ameerika Ühendriikide sõda, kuid mille käigus ei saanud surma mitte ainsatki Ühendriikide sõdurit.Luttwak selgitab ka sõja jooksul aset leidvat "vastandite teineteiseks pöördumise" efekti. Nii ületatakse tavapärane lineaarne loogika näiteks siis, kui rindejoone ülemäärase väljavenitatuse tõttu võit kaotuseks pöördub või kui sõda omaenda ammendumise teel päädib rahuga. Autor toob näiteid alates Vana-Roomast ja lõpetades tänapäevaga. Ta liigub Barbarossa plaani ja Pearl Harbouri mõõtu operatsioonidelt pisemate sõjaliste kokkupõrgeteni ning rahustrateegialt kõige moodsamate operatiivmeetoditeni. Seeläbi toob Luttwak, selles valdkonnas maailma üks tunnustatumaid autoriteete, esile sõjalise nurjumise ja edu ning sõja ja rahu peadmurdva loogika.

...valdkondades noor-tele suunatud tegevuste põhimõtetele ... Strateegia - Eesti Statistika ... . noorsootöö - kitsam valdkond - üks noortepoliitika Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 6 Regionaalarengu visioon on riigi regionaalarengu soovitud tulevikuseisundi kirjeldus aastaks 2030, kuid mis on kohane jätkuma ka pikemaajaliselt. Tegevus on täpsem alategevus või alategevuste kompleks meetme elluviimiseks, olles ühtlasi väikseim jälgitav strateegilise planeerimise ühik strateegias. Sellelt lehelt leiad kogu info Tallinna arengukava 202 ... PDF Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KÜBERTURVALISUSE ... ... . Sellelt lehelt leiad kogu info Tallinna arengukava 2021+ koostamise kohta. Alustada soovitame arengukava koostamise protsessi tutvustusest.Kõik huvilised on oodatud kaasa rääkima töötubades või andma tagasisidet kirjalikult.Kuidas osaleda, loe lähemalt siin. 5 Sissejuhatus E-tervise strateegia koostamine kuulub Vabariigi Valitsuse 2014-2015 tegevusprogrammi1. Vabariigi Valitsus otsustas 3. juulil 2014. aastal luua e-tervise rakkerühma2, mille ülesanne on töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos e-tervise Strateegia koostamine ja elluviimise käivitamine ei tähenda veel eriolukorra lõppemist või nakkuse leviku peatumist. Kes teeb väljumisstrateegiat? Riigikantselei juures käivitati 27. märtsil planeerimisgrupp, mille ülesanne on töötada välja eriolukorrast väljumise strateegia. Strateegia. 8. märts 2019. Statistikaametist kujuneb andmeteaduse kompetentsikeskus . Eesti andmehalduse juhtimise tegevuskava. Statistikaameti arengukava 2018-2022. Statistikaameti strateegia 2016-2021. Statistikaameti strateegia 2015-2020. Statistikaameti arengusuunad 2013-2018 Päästeamet vajab strateegiat, mis aitaks tal kui ühtsel organisatsioonil ja koos partneritega seada siht tulevikuks ja uuendada kokkuleppeid. Käesolev strateegia on täiendatud, 2 versioon strateegiliste otsuste kogumist, mis suunab Päästeameti tegevust kümne aasta perspektiivis. Strateegia värskes versioonis on korrigeeritud kõiki arvnäitajaid ja l... Strateegia üldeesmärk on ennetada vägivalda ja saavutada seeläbi aastaks 2020 olukord, kus Eestis on vähem raskete tagajärgedega vägivallajuhtumeid ja ohvreid. Kui eelmise perioodi arengukava keskendus peamiselt tagajärgedega tegelemisele, siis uues Pildil on kokku võetud meie strateegia tuum. Kollased labad märgivad PPA strateegilisi eesmärke, st mida peame tegema, et Eesti inimene saaks tunda end turvaliselt. Hallid hammasrattad näitavad meie strateegilisi valikuid, s. o kuidas ja kellega neid eesmärke täidame. Kokku moodustub sõukruvi ja seda pöörav mootor, mis viib meid valitud suunas - sa... Strateegia tegevussuunad koos alaeesmärkidega koondavad endas eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi 16. Rõhutamaks strateegia ettevõtjakesksust, oleme tegevussuundade kujundamisel aluseks võtnud ettevõtte äriplaani loogika: ärimudel, arendustegevus, tootmine, müük ja turundus ning konkurentsipositsioon. Strateegia elluviimiseks on vaja igaüht. Me soovime, et igaüks teaks ja täi - daks oma rolli turvalisuse tagamisel. Igaüks tähendab seejuures nii eraisi - kuid, ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, vabatahtlikke kui ka Päästeameti töötajaid. Strateegia aitab meil hoolikalt läbi mõelda, kes on Strateegia koosloomine on parim viis tagada meeskonnas ühise eesmärgi tunnetus, omaksvõtt ja vastutus, mis on vajalik visiooni tulemuslikuks elluviimiseks läbi SANA tegevuse. See on vajalik ka maksimaalse sünergia tekkeks erinevate programmide elluviimisel, et saavutada suuremat mõju tegevuste koostoime ja sidusa elluviimise kaudu. Strateegia ja tegevuskava kontakt Henri...