Arengumapp lapse arengu kajastajana E-raamat


Arengumapp lapse arengu kajastajana - Pille Olenko pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Pille Olenko
ISBN: 9789985578247
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,77

SELGITUS:

Arengumapp on üks võimalusi lapse arengu analüüsimiseks ja hindamiseks. See aitab teha nähtavaks õpetaja töö lapsega, lapse arengu ja kasvamise loo. Selle talletamist arengumapis peetakse pärinevaks Ameerikast ning edu saatis seda meetodit kohe. Nii Kanadas, Inglismaal kui Uus-Meremaal.Sarjas Õpetajalt õpetajale ilmuv vihik on Tallinna lasteaiaõpetaja P. Olenko magistritöö.

...hedaste inimsuhetest, pere eluviisidest ja pühendumisest lap-sele ... Lapse arengu hindamine - Rannamõisa Lasteaed ... . Oluline on tähelepanelikkus. Mida tihedam on side lapse ja tema vanemate vahel, seda lihtsam on märgata ka seda, kui miski lapse arengus Vestlust ette valmistades peaks olema kindlasti koostatud lapse arengumapp ja uuritud lapse arengutaset. Neile kahele suurele "vaalale" toetub ju vestluse põhisisu. Mina ise töötan eelkooliealiste lastega ja arengutaseme uurimiseks viisime läbi Strebeleva kooliküpsuse testi. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise korraldus. Lasteaeda tul ... Tallinna Liivalossi Lasteaed » LAPSE ARENGU HINDAMINE ... . Lapse arengu analüüsimise ja hindamise korraldus. Lasteaeda tulekul täidab lapsevanem lapse kohta ankeedi "Tere, mina siin!", mille kaudu saavad rühmaõpetajad esialgse informatsiooni lapse arengu kohta. Lapse arengut jälgime regulaarselt, kaks korda õppeaastas (oktoober-november, märts-aprill) täidavad rühmaõpetajad lapse ... Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on oluline lapse positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks, tema eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogiline nõukogu otsustab lapse arengu hindamise metoodika valiku (arengu hindamise tabelid, lapse arengumapp, lapsevanemaga arenguvestluse läbi viimise kord jne). Lapse arengumapi koostamisel ja arengu hindamisel kasutatavad meetodid: Lapse kehalise, sotsiaalse ja vaimse arengu jälgimine, tulemuste fikseerimine lapse arengu Arengu jälgimise mäng . Jana Rebane, Kristi ... Läbi müüdud. Andekusest ja andekatest lastest ... Arengumapp lapse arengu kajastajana . Pille Olenko. Läbi müüdud. Õpetaja professionaalsuse ning õpetaj... Viive-Riina Ruus. Läbi müüdud. Filosoofilised vestlused lastega ... Lapse ja vanemate suhtlemist mõjutavad vanemate omavaheliste suhete kvaliteet ja küpsus, pere elustiil, majanduslik toimetulek ja tervislik seisund. Kodu loob lapse arengu - ja kasvutingimused ning annab esmased sotsiaalsed kogemused (Saarits 2005a). Vanemaks olemine tähendab oma lapsega paralleelselt arenemist. 1-2 aastase lapse arengu kõige tähtsamaks ülesandeks on tajumine - kogu tema psüühiline aktiivsus on suunatud maailma tundmaõppimisele meelte kaudu. Laps õpib aktiivselt tegutsema, et neid erinevaid muljeid hankida. Olulised on kuulmis-, nägemis-, kompimis-, maitsmis-, haistmismeel. Laps tajub välisilma omadusi meelte kaudu. Mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteasutuses kui väljaspool seda ning teab kaasava hariduse põhimõtteid; Teab, kelle poole vajadusel pöörduda arengulise erivajadusega laste arengu toetamiseks tehtava koostöö algatamiseks või probleemile lahenduse leidmiseks; Pille Olenko, magistrikraad, 2006, (juh) Marika Veisson, Arengumapp lapse arengu kajastajana Eesti lasteaedade näitel, Tallinna Ülikool. Kerstin Kööp, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Ülle Saarits; Marika Veisson, Lapse üleminek lasteaiast kooli - lapsevanema nägemus, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut. Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengut jälgitakse ja hinnatakse igapäevatoimingute, vabamängu ning õppe- ja kasvatustegevuste käigus....