Töö emotsionaalse intelligentsusega E-raamat


Töö emotsionaalse intelligentsusega - Daniel Goleman pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001/2006
KIRJUTAJA: Daniel Goleman
ISBN: 9789985934722
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,75

SELGITUS:

Järg ülimenukale teosele “Emotsionaalne intelligentsus" arendab edasi juba alustatud ideid. Oma teises raamatus kirjeldab Daniel Goleman olulisemaid oskusi, toob esile nende tähtsuse ja õpetab, kuidas endas vajalikke omadusi arendada.Kordustrükk

...et emotsionaalse intelligentsuse olulisus meeskonnatööle ei pruugigi päris tõele vastata ... Mastery koolitus ... . Loota võib, et emotsionaalne intelligentsus on panatsea ning rakendades edukalt neid oskusi, mis emotsionaalse intelligentsusega kaasnevad, pole see ka sugugi võimatu. Raamatus „Töö emotsionaalse intelligentsusega" pakkusin välja laiendatud raamistiku, mis näitab, kuidas EI põhiaspektid - eneseteadlikkus, emotsioonide juhtimine, sotsiaalne teadlikkus ... Goleman, D. Töö emotsionaalse intelligentsusega. Emotsionaalse intelligentsuse kasutam ... DOC Emotsionaalse intelligentsuse seos meeskonnatöö ... ... ... Goleman, D. Töö emotsionaalse intelligentsusega. Emotsionaalse intelligentsuse kasutamine. Mitchell, J. Kallista oma kliente. Tallinn: Varrak 2004; Tooman, H., Mae, A. Inimeselt inimesele. Tallinn: Avita 1999 ... kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid järgib töökoha ... TÖÖ EMOTSIONAALSE INTELLIGENTSUSEGA. Autor DANIEL GOLEMAN. alates 24h. HÄVITAVAD EMOTSIOONID. Autor DANIEL GOLEMAN. alates 24h. Harvard Business Review Everyday Emotional Intelligence. Autor DANIEL GOLEMAN, Richard E. Boyatzis, ANNIE MCKEE, Sydney Finkelstein. 2-4 nädalat. Kategooria TOP. 1. Autorid väidavad, et liidrite põhiülesanne on süstida töötajatesse head enesetunnet. See on võimalik siis, kui liidri käitumine tekitab tagasisidet - positiivset suhtumist, mis vallandab inimestes parima. Seega on juhtimisoskus oma põhiolemuselt emotsionaalne ja määrab, kas liidri kogu muu tegevus on nii tõhus, kui see olla võiks. Autorid ei näita üksnes seda, miks ... AINEPROGRAMM Aine nimetus: Suhtlemise alused ja karjääri planeerimine Õpetaja: Tatjana Birkenbaum Aine maht : 2 EAP Maht tundides: 52 sh auditoorne töö: 20 iseseisev töö: 32 Eeldusaine: puudub Hindamisviis: Arvestus 1. Õppeaine üldeesmärk Õpetusega taotletakse suhtlemisoskuste ja sobivate hoiakute kujundamist edukaks koostööks kolleegide, juhtide ja klientidega; samuti toime- Individuaalne töö - test meeskonnatöö põhimõistetest sh iseseisev töö Koostab juhendi alusel juhtumianalüüsi, demonstreerib suhtlemisvahendite kasutamist. Õppematerjalid Õppekirjandus ja muu õppematerjal SA Innove . 2008. Ettevõtluse alued, õppematerjal. OÜ Infotrükk SA Innove. 2008. Ideest eduka ettevõtteni, õppematerjal. Töö emotsionaalse intelligentsusega - raamatututvustus „Töö emotsionaalse intelligentsusega"Daniel GolemanÕpi tundeid juhtimaTegemist on järjega Daniel Golemani raamatule "Emotsionaalne intelligentsus", mida on Eestis müüdud koguni 7000 eksemplari. Daniel Goleman on veendunud, et edukus ei sõltu ainult ...