Vanakreeka kirjanduse antoloogia E-raamat


Vanakreeka kirjanduse antoloogia -  pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985311295
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,60

SELGITUS:

"Vana-Kreeka kirjanduse antoloogia" on teine köide Varraku väikeste kirjandusantoloogiate sarjas (ilmunud on "Muinasaja kirjanduse antoloogia").Antoloogia tutvustab antiikkreeka kirjandust alates selle arhailisest perioodist ehk eepilisest ajajärgust kuni Rooma impeeriumi aja ning hilisantiigini. Antoloogias ilmub muuhulgas neli seni avaldamata kreeka kirjanduse suurteost: Hesiodose "Tööd ja päevad", Euripidese "Bakhandid", Aristophanese "Lysistrate" ning Mendandrose "Pahurdaja", lisaks luulet paljudelt kreeka poeetidelt (Sappho, Pindaros, Theokritos, Nonnos jt) ning katkeid või tervikkõnesid proosaautoritelt (Herodotos, Demosthenes, Gorgias jt).Tõlkijate hulka kuuluvad vanemast põlvkonnast A. Annist, K. Reitav, A. Kaalep ja Ü. Torpats, R.Kleis, U. Masing, A. Kurismaa, aga ka R. Sepp, P. Kees, E. Niit - V. Hallap, J. Semper, E. Tamm ning J. Kaplinski. Antoloogias ilmuvate uute (või uuendatud) tõlgete autorid on A. Lill, J. Unt, M. Lepajõe, M. Murdvee, J. Päll, I. Volt, T. Rebane, K. Novikov, A. Kuuse, N. Näripä, K. Kolk ja K. Pruul.Koostaja Janika Päll

... Ettekanded aspektist vanakreeka keeles; Magistritööde kaitsmised; Merike Ristikivi magistritöö kaitsmine; Näitus "Antiikaja mood" TÜ Kunstimuuseumis; Raamatuannetus Tübingeni professorilt Vanakreeka kirjanduse antoloogia, 2006 ... Keskaja ladinakeelset kirjandust eesti keeles - Ülo Siirak ... . Koostanud J. Päll. Tallinn: Varrak. Lk 289-292, tlk Marju Lepajõe Aleksander Suur Aleksander Suure sõjakäikudest räägivad mitmed ajaloolased. Kõige usaldusväärsemalt jutustab neist Plutarchos oma teostes, kus ta võrdleb omavahel mitmeid allikaid ja autoreid, lastes lugejal ise otsustada, milline 2006 «Vanakreeka kirjanduse antoloogia». Seal tõlkeid vanakreeka keelest. Tallinn: Varrak. 2007 «Tuhande ja ühe öö jutte», перевод с араб. яз. Tartu: Johannes Esto Ühing. 2007 Hieronymus, Gennadius, «Kuulsatest meestest (De viris inlustribus)», пе ... See on see maa, kus meie häll ... - Eesti Ekspress ... . Seal tõlkeid vanakreeka keelest. Tallinn: Varrak. 2007 «Tuhande ja ühe öö jutte», перевод с араб. яз. Tartu: Johannes Esto Ühing. 2007 Hieronymus, Gennadius, «Kuulsatest meestest (De viris inlustribus)», перевод с латыни. Tartu: Johannes Esto Ühing. Eesti keeles on ilmunud „Teine kõne Philippose vastu" (rmt-s: Vanakreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn, 2006, lk 309-316, tlk J. Päll) ja katkendeid „Kolmandast kõnest Philippose vastu" (rmt-s: Kreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn, 1964, lk 446-450, tlk R. Kleis). VAATENURK 2007- Jaanuar, 2017. Afanasjev, Vahur. Tüdruk, kes ei tulnud laua pealt alla (A. Teede. Saage üle. Tln., 2007) // 2007, 10-11, 181. Ma olen on tõlkinud kirjandust vanakreeka ja ladina keelest. Eraldi väljaandena on ilmunud Theophrastose teose "Inimtüübid" tõlge ja kommentaarid (2000, koos Anne Lillega). Lisaks on ilmunud tõlkekatkendeid Alkiphronilt, Herondaselt ja Theokritoselt ("Vanakreeka kirjanduse antoloogia", Tallinn: Varrak, 2006) ning Luciliuselt, Luxoriuselt ... Kommentaarid Kommentaarid sisaldavad teksti mõistmiseks hädavajalike selgituste miinimumi minimaalses mahus. Mis puutub üksikasjalisematesse selgitustesse ja tõlgendustesse, "Poeetika" kohasse vanakreeka kirjandusteoreetilise ja esteetilise mõtte ajaloos ning tema tähtsusse ja tähendusse kesk- ja uusaja jaoks, siis viitame rohkem kui rohkearvulise kirjanduse seast S.H ... Tõlkinud Marju Lepajõe - Akadeemia 1997, nr 9, lk 1819-28; redigeeritud uustrükk: "Vanakreeka kirjanduse antoloogia", Tallinn 2006, lk 287-296; kommentaarid lk 550-552 Teosed, I köide (dialoogid: Sokratese apoloogia. Vanakreeka, Uue Testamendi, bütsantsi ning uuskreeka nimede edasiandmisel on eesti keeles olnud erinevad tavad ja praktika ning tänapäevalgi tanskribeeritakse neid erinevalt. ... - Vanakreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn: Varrak, 9-12. Päll, Peeter 1993. Rahvusvaheline nimekorraldus ja Eesti. - Keel ja Kirjandus, 8, 465-467. Päll ......