Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne E-raamat


Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne - Tristan Ploom pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2007
KIRJUTAJA: Tristan Ploom
ISBN: 9789985752128
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,88

SELGITUS:

Teos kajastab Riigikohtu praktikat alates seaduse jõustumisest. Autorid esitavad omapoolseid tõlgendusi seaduse teksti kohta ja lahendusi praktikas tekkinud probleemidele.Teose valmimisel osalesid praktikud ja teoreetikud, kohtuvälise menetleja ja kohtu kui kaitse institutsiooni esindajad.

...jaanne Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne ... Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. ... . Halduskohtumenetluse seadustik. (1−36).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto Raul Narits (Autor) Kalle Merusk (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ... põhivabaduste kaitse konventsioon15 (EIÕK), kriminaalmenetluse seadustik, väärteomenetluse seadustik, politsei ja piirivalve seadus16 (PPvS) ning 01.07.2014 jõustuv KorS. Esmaste allikate valiku on tingitud konk ... Väärteomenetluse seadustik - Riigi Teataja ... .07.2014 jõustuv KorS. Esmaste allikate valiku on tingitud konkreetsete kinnipidamise aluste sätestamine valdkonnaspetsiifilistes seadustes. Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine). Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus" väärteomenetluses). Anno Aedmaa, Evelin Lopman, Nele Parrest, Ivo Pilving, Einar Vene Haldusmenetluse käsiraamat Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2004 ISBN 9985-56-860-5 väärteomenetluse seadustik; kriminaalmenetluse seadustik; haldusmenetluse seadus; mõõteseadus; majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.04.2011 määrus nr 30 "Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord" Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib väärteomenetluse seadustik. Kriminaalmenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult kriminaalmenetluse seadustik. Avaliku teabe seaduse kohaselt on kogu kriminaal- ja väärteomenetluse raames kogutud teave asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Menetluste käigus Politsei- ja Piirivalveametile teatavaks ... 1.3. Väärtegude menetlemine, teemad: Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa). Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine). HALDUSKOHTUMENETLUSE SEADUSTIK. KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [KALLE MERUSK, IVO PILVING] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. ... seadustik III. Kommenteeritud väljaanne 1630 lk Kolmas raamat sisaldab kommentaa-re praktikas oluliste hagita menetluse sätete ja edasikaebemenetluse kohta ringkonna- ja Riigikohtus, samuti vahe-kohtumenetluse kommentaare. Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne 1342 lk Teine raamat käsitleb hagi esitamist menetluse ja väärteomenetluse piiritlemise osas on koostanud Chris Eljas ja Silva Kirsimägi. Kaasuse analüüsi riikliku ... (väärteomenetluse seadustik,krimi - ... kommenteeritud väljaanne. 2012. Toimetuskolleegium: Ülle Madise jt. Preambul, komm 14. Menetlusõigus on avaliku õiguse haru, mis reguleerib tsiviil-, haldus- ja kriminaalmenetluse korda, sealhulgas kohtu- ja kohtueelset menetlust. Menetlusõigus reguleerib materiaalõiguslike normide kohaldamist. Menetlusõigus koosneb menetlustoimingutest ehk igasugustest menetlust kujundavatest tegevustest. Raamatu autoriks on kasutatud raamatud pealkirjaga Väärteomenetluse seadustik. Seisuga 1.02.2018 on raamat kirjastuselt Juura aastast 2018 ... Kommenteeritud väljaanne, Eesti Raamat, 1972, hind: 8,00 eurot Täitemenetluse seadustik, Juura, 2010, hind: 6,00 eurot Kommenteeritud väljaanne. PVT-järeldused - parimat võimalikku tehnikat käsitlevad järeldused. RKHKm - Riigikohtu halduskolleegiumi määrus. RKHKo - Riigikohtu halduskolleegiiumi otsus. ... VTMS - väärteomenetluse seadustik. VVS - Vabariigi Valitsuse seadus. VÕKS - välisõhu kaitse seadus. Seadusandja on laiendanud kriminaalmenetluse mõistet ka väärteomenetlusele, sest väärteomenetluse seadustik annab ka kohtuvälisele menetlejale maakohtuniku loal õiguse teostada läbiotsimist (§ 35). ... KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE 2017 ISBN 978-9985-870-38-9. Digitaalteavikud: PDF EPUB ... 1 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskiri...