Euroopa õigusajalugu E-raamat


Euroopa õigusajalugu - Hans Hattenhauer pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2007
KIRJUTAJA: Hans Hattenhauer
ISBN: 9789985752197
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,25

SELGITUS:

Hans Hattenhaueri "Euroopa õigusajalugu" on üks omapärasemaid raamatuid sellest liigist. Õigemini ongi kogu Euroopat haaravaid õigusajaloo üldülevaateid vähe kirjutatud.Raamat pakub tõepoolest enamat kui pelgalt Euroopa õigusajalugu ja õigusajaloolase jaoks pakub ta jällegi natuke liiga napilt õigusajalugu. Just seesama ambivalentsus ongi hea põhjus raamatu tõlkimiseks eesti keelde. Tegemist ei ole käsiraamatuga. Nii kummaline kui see ka ei tundu ikkagi teaduslikkusele pretendeeriva käsitluse puhul: tegemist ongi heas mõttes juturaamatuga, kus räägitakse üht lugu Euroopast ja tema õigusest. Sealjuures hea raamatuga, mis võiks pakkuda huvi väga paljude erialade esindajatele.

...ral ka tasuta infomaterjale. Euroopa Liidu Maja infokeskus on hetkel suletud ümberehituseks ... Juridica ... . Täielikult uuenenud keskus avatakse 2020. aasta alguses. Hans Hattenhaueri «Euroopa õigusajalugu» on üks omapärasemaid raamatuid sellest liigist. Õigemini ongi kogu Euroopat haaravaid õigusajaloo üldülevaateid vähe kirjutatud. Raamat pakub tõepoolest enamat kui pelgalt Euroopa õigusajalugu ja õigusajaloolase jaoks pakub ta jällegi natuke liiga napilt õigusajalugu. Euroopa Ülemkogu kohtumised . Euroopa Ülemkogu kohtub vähemalt kaks korda iga 6 kuu joo ... ELi õigus | Euroopa Liit ... . Euroopa Ülemkogu kohtumised . Euroopa Ülemkogu kohtub vähemalt kaks korda iga 6 kuu jooksul. Ülemkogu kohtumised, mida sageli nimetatakse ka ELi tippkohtumisteks, toimuvad Brüsselis Europa hoones. Kohtumisi juhatab Euroopa Ülemkogu eesistuja. Vajaduse korral võib eesistuja kokku kutsuda ka erakorralise Euroopa Ülemkogu kohtumise. Euroopa ombudsman. Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, on õigus pöörduda Euroopa ombudsmani poole seoses liidu institutsioonide, organite või asutuste tegevuses ilmnenud haldusomavoliga, välja arvatud Euroopa Liidu Kohtu tegevus õigusemõistjana. Euroopa Ülemkogu toob ELi juhid kokku vähemalt 4 korda aastas. ELi Nõukogu kohtub eri koosseisudes, olenevalt arutlusel olevast teemast. Komiteed ja töörühmad tegelevad dokumentide ettevalmistamisega, enne kui neid hakatakse arutama nõukogu istungitel. Kõik koosolekud. Euroopa Kohus: Üldkohus: Avaliku Teenistuse Kohus: Kohtuasja number (nt: C-17/05; 17/05) Poolte nimed: Dokumendid: Kõik Viidatud riigisisese õiguse sätted: Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted: ECLI: Sõnad tekstis: Ajavahemik või kuupäev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted ... Reisid Euroopasse on tripikate hulgas alati populaarsed olnud, seda kindlasti ka tänu geograafilisele ja kultuurilisele lähedusele. Vali Euroopa ringreis autoga, suusapuhkus Alpides või Skandinaavias, linnareis metropolidesse, rannapuhkus Vahemere ääres, vähekäidud nurgad Balkanil või hoopiski hääleta kuhuiganes - valik on lõputu. Nagu Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen 27. mail ütles, on ELi majanduse taastamise kavas kesksel kohal taastus- ja vastupidavusrahastu (Recovery and Resilience Facility).Rahastu eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme, mis on hädavajalikud majanduse pikaajaliseks taastumiseks, liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohelise ja ... Tuleta endale kooli geograafiat meelde ning tutvu Euroopa (k.a. EL) riikide ja nende pealinnade loeteluga. Oleme siin, et neid ei peaks pähe õppima. Seda protsessi kirjeldab hästi Hans Hattenhauer raamatus „Euroopa õigusajalugu": 19. sajandi keskel toimunud revolutsioonid puhkesid sotsiaalse viletsuse tõttu. Inim­põlve jagu hiljem sai sotsiaalküsimusest riigiõigusliku tasemega poliitiline probleem. Sotsialism oli muutunud poliitiliseks jõuks. EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) võrgustik on paindlik ja bürokraatiavaba võrgustik, mis ühendab riiklikke õigusasutusi. Selle eesmärgiks on lihtsustada ja tõhustada liikmesriikidevahelist õigusalast koostööd. 2002. aastast tegutsev tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik parandab ELi tsiviilõiguslike aktide kohaldamist ja rakendamist praktikas. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või käesolevat protokolli ratifitseerida, aktsepteerida või seda kinnitada, kui ta eelnevalt või samaaegselt ei ratifitseeri konventsiooni. Ratifitseerimis-, aktsepteerimis- ja kinnitamisdokumendid antakse hoiule Euroopa Nõukogu Peasekretärile. Artikkel 9. Jõustumine. 1. ......