Strateegiline juhtimine ja sisehindamine lasteaias E-raamat


Strateegiline juhtimine ja sisehindamine lasteaias - Tarmo Salumaa pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2007
KIRJUTAJA: Tarmo Salumaa
ISBN: 9789985977231
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,11

SELGITUS:

Käesolev käsiraamat annab ülevaate strateegilise juhtimise, sh sisehindamise läbiviimise põhimõtetest. Esile tuuakse strateegilise juhtimise olemus ja käsitletakse selle üksikuid etappe: sisehindamise läbiviimise korra koostamine ja sisehindamise läbiviimine, sisehindamise tulemuste põhjal prioriteetide määratlemine, prioriteetide saavutamiseks lahenduste genereerimine, parima lahenduse väljavalimine, arengukava ja arengukava ühe aasta rakenduskava koostamine ning arengukava ja rakenduskava seire. Samuti on iga olulise strateegilise juhtimise etapi juures pakutud välja meeskonnatöö meetodid, mis võimaldavad üksikutes etappides saavutada otsustusprotsessis konsensust.

...timine tegeleb uutes olukordades vajaliku mõtestatud Huvigrupid on kaasatud lasteaia arengukava ja tegevuskava koostamisel ja ülevaatamisel ... PDF Sisehindamine - Tallinn ... . Sisehindamine on järjepidev, toetab lasteaia juhtimist. Komplekteerimine on paindlik, tagatud on rühmade optimaalne täituvus. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine: parendused Motiveerida personali osalema väärtusarenduse alases tegevuses. Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis Author: Merlecons Last modified by: Tõnu Erin Created Date: 9/23/2008 8:39:00 PM Company: oü Merlecons Other titles: Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis. Kirje Salumaa, Tarmo; Talvik, Mati; Saarniit, Alvar (2007). Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis. Tallinn: Merlecons ja Ko. Publ ... PDF Strateegiline Juhtimine Ja Juhtimismudelite ... ... . Kirje Salumaa, Tarmo; Talvik, Mati; Saarniit, Alvar (2007). Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis. Tallinn: Merlecons ja Ko. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Mati Talvik (Autor) Autorid ... 1.2 Arengukava ja selle elluviimine, sisehindamine 1.2.1 Arengukava 2010 -2014 1.) Eestvedamine ja juhtimine 1.1) Eestvedamine lasteasutusel hea maine ühtseid väärtusi kandev, motiveeritud kollektiiv lasteaial on välja kujunenud traditsioonid ja sümboolika lasteaia personal osaleb aktiivselt otsuste tegemise protsessis ja lasteaia Käsiraamat toetab strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise protsesse, et saavutada riigi eesmärgid võimalikult väikeste kuludega. Selleks, et avalikku raha suunata nendele valdkondadele, meetele ja tegevustele, kus sellest on inimestele kõige rohkem kasu on vaja selgust, mida soovitakse saavutada, millised tegevused selleni viivad ja ... Kombineeritud väline ja sisemine analüüs, mille käigus selgitatakse välja tugevad küljed, nõrgad küljed, võimalused ja ohud, nimetatakse SWOT analüüsiks. SWOT-analüüsi teostamine võimaldab sõnastada asjakohased strateegiad, mis (1) kasutavad organisatsiooni tugevaid külgi ja võimalusi, (2) kaitsevad organisatsiooni väliste ... Väärtused ja eetika Õpilasega seotud tulemused: Õpijõudlus Terviseedendus Hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamine Huvitegevus Õpilastega seotud statistika Õpilaste rahulolu Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis. 66. Tarmo Salumaa, Mati Talvik, Alvar Saarniit. 1 Rühm ja laste arv Tali Lasteaias on 1 liitrühm 12 lapsele. Tali lasteaia laste arv 2016 - 2020 Aasta Laste arv 2016 9 2017 12 2018 15 2019 10 2020 10 Tugevus: ... 1.Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Lasteaia juhtimise edendamine Lasteaia tööd reguleerivate dokumentide uuendamine ja korrastamine Valdkond - Strateegiline juhtimine Arengukava täiendamine Arengukava on täiendatud SH tulemustest lähtuvalt x x direktor Analüüsida tunnustussüsteemi ja leida uusi võimalusi töötajate motiveerimiseks Süsteemne sisehindamine. Positiivselt motiveeritud meeskond x x direktor Valdkond - Eestvedamine Uue töökorraldussüsteemi Strateegiline juhtimine Sisehindamine Personalijuhtimine ... lasteaias töötavad kõik kvalifikatsioonile vastavad töötajad, kes on ... süsteemne juhtimine ja sisehindamine personali kaasamine lasteaia arendustegevusse õuesõppe jätkamine 2.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eestvedamise ja strateegilise juhtimise põhisuund aastateks 2014-2018.a on : Põhiväärtustele ja organisatsiooni kultuurile toetuv juhtimine Valdkonna eesmärgid Elektroonilise sisehindamissüsteemi kaudu hinnatakse õppekasvatustöös rakendatavaid meetodeid ja väärtuste järgimise rakendamist ... LASTEAED NEEME MUDILA SISEHINDAMINE ... Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess mis on kehtestatud haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009 määruses nr 62 „Kooli ja koolieelse lastasut...